TravelHoliday.pl

Wypadek za granicą

Jeśli za granicą dojdzie do zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w Polsce powinniśmy spisać:
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy
 • numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy
 • dane kierowcy (imię i nazwisko, adres).

Następnie należy wezwać policję lub sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Po powrocie do Polski należy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC.

Jeśli natomiast przydarzy nam się kolizja lub wypadek z udziałem pojazdu zarejestrowanego w jednym z krajów EOG (kraje UE + EFTA) lub Szwajcarii powinniśmy spisać:
 • numer rejestracyjny i markę pojazdu sprawcy
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • numer polisy ubezpieczeniowej i nazwę towarzystwa w którym ubezpieczony jest pojazd sprawcy
 • dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)
Podobnie jak w pierwszym przypadku powinniśmy wezwać policję lub sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Szkodę powinniśmy natomiast zgłosić do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC lub do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce. Jeżeli znamy nazwę towarzystwa ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC oraz kraj rejestracji pojazdu, możemy ustalić reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jeżeli nie znamy nazwy towarzystwa ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC możemy zwrócić się do PBUK aby ustalić niezbędne dane, a następnie jego reprezentanta do spraw roszczeń.

W przypadku zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, na terytorium tego kraju powinniśmy spisać:
 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • pełny numer polisy ubezpieczenia OC i okres jej ważności,
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC
 • dane kierowcy (imię i nazwisko, adres)
W tym przypadku również powinniśmy wezwać policję lub sporządzić ze sprawcą oświadczenie o okolicznościach zdarzenia. Szkodę należy zgłosić bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC.

Warto wiedzieć, że posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza krajami EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany przed przekroczeniem granicy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - tzw. ubezpieczenie graniczne.

Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 30 dni. Nieco inaczej wygląda sytuacja jeśli dojdzie do kolizji z udziałem pojazdu zarejestrowanego w kraju spoza EOG, posiadającego ważną Zieloną Kartę.

Wówczas powinniśmy spisać:
 • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy
 • kraj rejestracji pojazdu sprawcy,
 • markę i model pojazdu sprawcy,
 • pełny numer Zielonej Karty i okres jej ważności,
 • nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił Zieloną Kartę.
Kolejnym krokiem jak w pozostałych przypadkach jest wezwanie policji lub spisanie ze sprawca oświadczenia o okolicznościach zdarzenia. Szkodę natomiast w tym przypadku powinniśmy zgłosić do biura narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty i które udzieli nam instrukcji co do dalszego postępowania.
Wakacje last minute i tanie wakacje
Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.