TravelHoliday.pl

Urugwaj

(Wschodnia Republika Urugwaju)
Stolica: Montevideo
Waluta: peso urugwajskie (UYU), 1 UYU = 100 centesimos
Język urzędowy: hiszpański
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Urugwaj

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przyjeżdżających do Urugwaju na okres do 90 dni. Do przekroczenia granicy niezbędny jest polski paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 3 miesiące od daty wyjazdu z Urugwaju. Przy przekraczaniu granicy zalecane jest posiadanie biletu powrotnego oraz dyspo­nowanie określoną kwotą dewiz. Turyści podróżujący samolotem powinni pamiętać, że przy wylocie z Montevideo muszą wnieść opłatę lotniskową w wysokości 31 USD (loty międzynarodowe, wysokość opłaty ulega zmianie). Osoby zainteresowane przedłużeniem pobytu w Urug­waju (po­nad 90 dni) powinny wcześniej zgłosić się w Urzędzie Migra­cyjnym (Dirección Nacional de Migración) – szersze infor­macje są dostęp­ne na stronie internetowej urzędu: www.dnm.minterior.gub.uy – i uzys­kać stosowną zgodę. Niedo­pełnienie tego obowiązku ob­ciążo­ne jest karą pieniężną, ale może również spowodować decyzję administracyjną nakazującą opuszczenie Urugwaju we wskaza­nym przez urząd terminie.

PRZEPISY CELNE

Obowiązuje bezwzględny zakaz wwozu nasion, wędlin, konserw mięsnych, świeżych artykułów spożyw­czych, w tym owoców. Osoby przybywające do Urugwaju otrzymują pisemną informację o artykułach objętych zakazem wwozu oraz formularz deklaracji celnej, którą odbiera funk­cjo­na­riusz dokonujący odprawy. Bezwzględny zakaz wwozu obej­muje również narkotyki i inne środki psychotropowe. Nielegalny handel tymi substancjami lub ich przemyt jest zagrożony karą wielo­letniego więzienia, bez zawieszania wykonania kary.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego. W karcie wjaz­dowej (wypełnianej przy przekraczaniu granicy) należy podać cel, miejsce i czas pobytu w Urugwaju.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenia medyczne nie są obowiązkowe, ale wskazane. Wymagane jest posiadanie ubezpie­czenia komunikacyjnego. Uznawane są polskie polisy, ale przed wyjazdem z Polski należy zapoznać się z zakresem usług obję­tych ubezpieczeniem na terytorium Urugwaju. Przed podpi­saniem umowy należy się upewnić, czy polisa zwalnia osobę ubezpieczoną od dodatkowych opłat przy korzystaniu z po­mocy medycznej na terenie Urugwaju. Warto również wcześ­niej ustalić adresy i telefony placówek medycznych w Urugwaju, które będą honorowały wykupione w Polsce ubezpieczenie.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

W Urugwaju od wielu lat nie występują zagrożenia epidemiologiczne i nie ma obowiąz­ko­wych szczepień.. Ośrodki pu­blicz­nej służby zdrowia w Urugwaju są dostępne dla osób wyma­gających nagłej pomocy lekarskiej, jednakże w systemie leczenia ambulatoryjnego uzgadnianie terminów wizyt lekarskich może trwać kilka tygodni. W lecznictwie prywatnym dostęp do lekarza jest łatwiejszy, ale wizyta kosztuje minimum 80–100 USD. Szpi­ta­le prywatne w Urugwaju świadczą usługi medyczne na dobrym poziomie. Jeśli pacjent nie ma wyku­pionego ubezpieczenia, szpi­tal może żądać wpłacenia zaliczki w wysokości ok. 2000 USD. Po zakończeniu pobytu w szpitalu i odliczeniu wszelkich kosztów leczenia pozostała część zaliczki jest rozliczana z pacjentem.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

W celu wynajęcia pojazdu należy przedstawić prawo jazdy wydane i ważne w kraju stałego pobytu. Generalnie stan techniczny dróg w Urugwaju jest dobry lub bardzo dobry. Należy pamiętać, że sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach dróg ustawione są bezpośrednio za skrzyżowaniem (tj. za przejściem dla pieszych). Autostrady są płatne.

PODRÓŻOWANIE PO URUGWAJU

Nie ma ograniczeń. Stosunkowo dobrze rozwinięta baza gastronomiczna i hotelowa, konkurencyjne wobec krajów UE i USA koszty utrzymania oraz relatywnie wyso­ki stopień bezpieczeństwa publicznego w Urugwaju sprzyjają rozwojowi turystyki, szczególnie w rejonie ujścia rzeki Rio de la Plata do Oceanu Atlantyckiego (tu usy­tuowany jest znany kurort Punta del Este) oraz wzdłuż całego wybrzeża atlantyckiego (do granicy z Brazylią). Zale­canym środkiem komunikacji w Urugwaju są autobusy. Istnieje tu rozbudowana sieć autobusowych połączeń międzymiastowych, zapewnia­jących relatywnie tanie i dobre warunki podróżowania.

BEZPIECZEŃSTWO W URUGWAJU

W okresie letnim (grudzień–luty) w stolicy i w nadmorskich kurortach silnie wzrasta liczba drobnych przestępstw (kradzieże kieszonkowe, kradzieże w hotelach, wyłudzenia, oszustwa, napady), których ofiarą padają głównie zagraniczni turyści. Stąd też w tym okresie wiele atrakcyjnych miejsc i regionów turystycznych (np. plaże) jest patrolowanych przez specjalną policję (Policia Turistica). Nie zaleca się zwiedzania w godzinach wieczornych i nocnych dzielnicy portowej w Montevideo. Również poruszanie się po zachodzie słońca w starym centrum miasta (Ciudad Vieja) i po głównej ulicy stolicy (18 de Julio) wymaga ostrożności i raczej nie jest wskazane.

RELIGIA, OBYCZAJE

Urugwaj jest państwem świeckim.

ŚWIĘTA W URUGWAJU

Dniami świątecznymi i wolnymi od pracy są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, 4–5 lutego – karnawał, 17–21 marca – Tydzień Turystyczny, 1 maja – Święto Pracy, 19 czerwca – Święto N. Artigasa, 18 lipca – Święto Niepodległości, 15 października – Święto Rasy, 2 listo­pada – Dzień Zaduszny, 25 grudnia – Boże Narodzenie. Pozostałe dni świąteczne w 2008 r. przypadają na soboty lub niedziele.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • W północnych regionach kraju, graniczących z Brazylią, miejsco­wa ludność używa portuñol lub brazilero (odmiana hisz­pańsko-portugalska). Znajomość języka angielskiego jest słaba.
  • Oficjalną walutą jest peso urugwajskie; w obiegu są banknoty 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 peso oraz monety: 50 centesimo, 1, 2, 5 i 10 peso. Centralny Bank Urugwaju ostrzega o pojawianiu się w obiegu fałszywych banknotów, głównie o nominale 500 i 1000 peso. W 2008 r. rozpoczął się proces wycofywania z obiegu banknotów o nominałach 5 i 10 peso.
  • Banki obsługują klientów w dni robocze w godz. od 13:00 do 17:00
  • W wielu dużych sklepach (głównie w super- i hipermarketach) za zakupy można płacić dolarami USA lub kartami American Express, VISA, MasterCard czy Diners Club. Honorowane są również czeki podróżne.
  • Powszechne jest dawanie napiwków w restauracjach (5–10%). Niewielkie napiwki są dawane również portierom, bagażowym i taksówkarzom.
  • Walutę można wymieniać w bankach i oficjalnych kantorach (np. w dużych supermarketach).
  • Mieszkańcy Monte­video powszechnie korzystają z taksówek i z usług remises (korporacje taksówkowe dysponujące lepszymi środkami transportu i bez tradycyjnego oznakowania pojazdu). Cenę za przejazd remises warto jednak ustalić z góry (koszt dojazdu z centrum miasta na lotnisko wynosi ok. 15 USD). Również w przypadku taksówek warto ustalić wcześniej, jaki będzie koszt przejazdu.
  • Numer kierunkowy w połączeniach telefonicznych: 00598 – Urugwaj, 00598 2 – Montevideo.

Mapa Urugwaju

Pogoda

{weather Montevideo ,Uruguay}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.