TravelHoliday.pl

Tanzania

Zjednoczona Republika Tanzanii
Stolica: Dodoma (główne miasto: Dar es Salaam)
Waluta: szyling tanzański (TZS);
1 USD = ok. 1170 TZS; 1 EUR = ok. 1390 TZS
Języki urzędowe: suahili, angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Tanzania

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Wizę pobytową można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych Tanzanii (Polska podlega kompetencji terytorialnej Ambasady Tanzanii w Berlinie), a także w głównych przejściach granicznych (w tym na lotniskach w Dar es Salaam i Kilimandżaro). Oprócz wniosku wizowego mogą być wymagane 2 zdjęcia paszportowe. Paszport musi być ważny co najmniej 3 miesiące od chwili planowanego zakończenia pobytu w Tanzanii. Warunkiem wjazdu jest okazanie biletu powrotnego lub wykazanie się posiadaniem środków wystarczających na jego zakup oraz na sfinansowanie kosztów pobytu (kwota wymagana na dzień pobytu nie jest określona). Kwoty te należy wpisać do wniosku wizowego. Dowód wniesienia opłaty wizowej należy zachować do kontroli. Podróżujący liniami lotniczymi przy przejeździe tranzytem nie muszą mieć wizy, o ile nie zamierzają opuszczać sali tranzytowej i mają dokumenty wymagane przy wjeździe do tego kraju. Tanzania jest krajem związkowym, obejmującym część kontynentalną, czyli dawną Tanganikę (w tym wyspę Mafia), oraz autonomiczny Zanzibar (wyspy Pemba i Unguja). Wiza jest ważna na całym terytorium państwa. Cudzoziemców obowiązuje jednak lokalna kontrola paszportowa (bez opłat wizowych) i celna przy wjeździe i przy opuszczaniu wysp Zanzibaru.

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń co do wwozu waluty ani wymogu jej deklarowania przy wjeździe. Nie trzeba też okazywać kwitów wymiany przy wyjeździe z kraju. Nie wolno wwozić ani wywozić waluty tanzańskiej. Na przywożenie i wywożenie broni myśliwskiej oraz trofeów myśliwskich wymagane są specjalne zezwolenia. Zabroniony jest wywóz muszli, korali, kości słoniowej, skór dzikich zwierząt. Samochód do czasowego użytkowania można wwieźć na podstawie karnetu wydanego przez autoryzowany automobilklub i zezwolenia uzyskanego na podstawie depozytu (cash bond) złożonego w kwocie ekwiwalentnej do wartości cła importowego od samochodu, powiększonej o podatek od sprzedaży. Depozyt ten jest zwracany w pełnej kwocie przy wywozie samochodu. Od samochodów przejeżdżających przez terytorium Tanzanii do krajów z nią sąsiadujących pobiera się cło tranzytowe. Na przewóz przez Tanzanię samochodów w tranzycie należy uzyskać specjalne zezwolenie (A Road Customs Transit Document – RCTD).

PRZEPISY PRAWNE

Posiadanie narkotyków i handel nimi są surowo karane.

MELDUNEK

Obowiązek meldunkowy przestrzegany jest jedynie w hotelach (nie wszystkich). Na kwestionariuszu wizowym należy podać adres miejsca pobytu.

UBEZPIECZENIE

Zagraniczne ubezpieczenia zdrowotne ani polisy komunikacyjne nie są honorowane. Szpitale wymagają pokrycia kosztów przez pacjenta lub jego rodzinę. Wykupienie polisy jest jednak bardzo zalecane w celu późniejszego dochodzenia zwrotu wydatków za leczenie, ewentualną opiekę lekarską w podróży do kraju itp. Od turystów wjeżdżających samochodem wymaga się wykupienia miejscowego OC. Zalecane jest też wykupienie miejscowego ubezpieczenia AC.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze, zalecane – przeciw żółtaczce zakaźnej. Inne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne to malaria, AIDS, ogniska cholery (w wielu rejonach kraju), dżuma endemiczna (w atrakcyjnych turystycznie górach Usambara – okolice miejscowości Lushoto), skażenie bakteryjne wody (ameba, pałeczki duru brzusznego). Zalecane jest używanie wody przegotowanej, także do mycia zębów. Butelkowana woda stołowa jest łatwo dostępna. Inne napoje należy kupować wyłącznie butelkowane lub w puszkach. Nie należy pić soków oferowanych w podrzędnych restauracjach czy przez ulicznych sprzedawców, jeść surowych warzyw i nie mytych owoców. Zdecydowanie zalecana jest profilaktyka przeciwmalaryczna (przed przyjazdem, w trakcie pobytu oraz po powrocie). Wskazane jest spanie pod moskitierą, używanie repelentów przeciw komarom oraz unikanie przebywania na otwartej przestrzeni po zmroku. Opieka medyczna w szpitalach misyjnych i prywatnych jest zdecydowanie lepsza niż w państwowych. Brak pogotowia ratunkowego. Do nagłych przypadków w oddalonym terenie można wezwać bardzo kosztowne pogotowie lotnicze z Nairobi (Kenia). Tam też, albo do RPA bądź do Europy, wysyłani są (na własny koszt) pacjenci wymagający pilnych, skomplikowanych operacji. Ceny standardowej wizyty lekarskiej i ceny doby szpitalnej są zróżnicowane. W państwowej służbie zdrowia od cudzoziemców pobierane są wyższe opłaty za niektóre usługi, zwłaszcza za poważniejsze operacje. 30 USD kosztuje jeden dzień w szpitalu w Dar es Salaam (bez badań, zabiegów i wyżywienia), 20 USD – porada lekarska i badania, 10 USD – badania rutynowe, od 50 do 200 USD – badania specjalistyczne, od 200 do 2000 USD – duży zabieg chirurgiczny, 50 USD – drobny zabieg chirurgiczny. Ceny usług medycznych na prowincji są zazwyczaj niższe, podobnie ich jakość.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Obowiązuje ruch lewo­stronny. Honorowane jest międzynarodowe prawo jazdy, którym cudzoziemiec może posługiwać się przez 3 miesiące. Później można prowadzić pojazd tylko na podstawie tanzańskiego prawa jazdy, wydawanego bez egzaminu przez urzędy Tanzania Revenue Authority (TRA) po przedłożeniu krajowego prawa jazdy. TRA może jednak zażądać poświadczenia (legalizacji) krajowego prawa jazdy.

PODRÓŻOWANIE PO TANZANII

W zasadzie nie ma ograniczeń, z wyjątkiem oznakowanych terenów wojskowych. Przy wjeździe do parków narodowych pobierane są opłaty od 30 do 80 USD za każde rozpoczęte 24 godz. Doraźne ograniczenia mogą być wprowadzane z uwagi na bezpieczeństwo, np. w rejonach przyległych do granicy z Ruandą i Burundi, gdzie jest dużo broni i wielu uciekinierów z tych krajów, a także w rejonach wydobycia złota i kamieni szlachetnych. W Tanzanii odnotowuje się bardzo dużo wypadków drogowych, których przyczyną jest brawurowa jazda (zwłaszcza kierowców autobusów), jazda po spożyciu alkoholu, a także zły stan techniczny i przeładowanie pojazdów.

BEZPIECZEŃSTWO W TANZANII

Stan bezpieczeństwa w Tanzanii – zwłaszcza w Dar es Salaam, w rejonie Kilimandżaro, Aruszy oraz w części zachodniej, w pobliżu granicy z Zambią, Ruandą i Burundi – z roku na rok się pogarsza. W ośrodkach miejskich (także w dzielnicach bogatszych), w północnych parkach narodowych (zwłaszcza Serengeti) oraz na głównych drogach zdarzają się drastyczne napady z bronią. Warto mieć przy sobie telefon komórkowy i lokalne numery alarmowe. Zaleca się zdeponowanie paszportu w sejfie hotelowym i noszenie przy sobie jego fotokopii. Ofiarami złodziei bywają m.in. turyści podróżujący koleją TAZARA, łączącą Dar es Salaam z Zambią. Nie należy przyjmować poczęstunków od współpasażerów (zdarzają się zamierzone otrucia) ani korzystać z nieproszonych ofert. Obrabowywani są spacerujący po nie strzeżonych plażach, zwłaszcza nocą. Nie można spuszczać z oka bagażu. Niebezpiecznie jest nosić przy sobie większą ilość gotówki (zwłaszcza w Aruszy). Należy korzystać wyłącznie z oznaczonych, tj. zarejestrowanych taksówek. Z uwagi na niedawną aktywność wulkaniczną (sejsmiczną) trzeba zachować ostrożność, przebywając w strefie Ngorongoro, wokół wulkanu Oldonoyo Lengai.

RELIGIA, OBYCZAJE W TANZANII

W rejonach zamieszkanych przez muzułmanów, zwłaszcza w pasie wybrzeża i na atrakcyjnych turystycznie wyspach, jak Zanzibar i Mafia, oczekuje się od turystów poszanowania miejscowej kultury. Szorty, minispódnice, przezroczyste sukienki, stroje plażowe poza plażą mogą narazić turystów na przykrości. Również fotografowanie i filmowanie może wywołać gwałtowny sprzeciw miejscowej ludności. W czasie postu muzułmańskiego (ramadanu) oczekuje się, że w ciągu dnia turyści nie będą ostentacyjnie spożywali posiłków lub napojów w miejscach publicznych. Podczas ramadanu lokale gastronomiczne na Zanzibarze (również te obsługujące turystów), zwłaszcza w głównym mieście – Stone Town, są w ciągu dnia nieczynne.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Dolary amerykańskie, euro i inne waluty wymienialne można bez ograniczeń wymieniać na szylingi tanzańskie w bankach i w zalegalizowanych kantorach. Należy wykazać ostrożność w przypadku korzystania z ulicznej wymiany. Niektóre kantory wymieniają też czeki podróżne.
  • Bankomatów jest niewiele i tylko w dużych miastach, m.in. przy Serena Hotel na Zanzibarze; Shoppers Plaza, Barclays Bank w Dar es Salaam. W wielu hotelach, restauracjach, biurach turystycznych, sklepach pamiątkarskich można płacić kartą (pobierane jest 20% prowizji).
  • Wymiana banknotów dolarowych starego wzoru (tj. sprzed 2000 r.) może nastręczać znacznych trudności.
  • W Tanzanii poza dużymi miastami, Zanzibarem i parkami narodowymi znajomość języka angielskiego jest słaba; powszechnie używany jest język suahili.

Informacja o Tanzania

Tanzania

Zjednoczona Republika Tanzanii (suahili Jamhuri ya Muungano wa Tanzania) – państwo we wschodniej Afryce powstałe z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: (do I wojny światowej niemieckiej) Tanganiki oraz brytyjskiego Zanzibaru, co symbolizowała nazwa utworzona z pierwszych sylab nazw obu krajów – TAN+ZAN. W skład Tanzanii jako republiki federacyjnej weszła również wyspa Pemba położona blisko Zanzibaru.

Geografia Tanzanii

Większą część powierzchni Tanzanii zajmuje rozległy płaskowyż Uniamwezi (wys. 900–1500 m), rozcięty rowami tektonicznymi, należącymi do systemu Wielkich Rowów Afrykańskich. Środkową część kraju przecina z południa na północ Wielki Rów Wschodni, wzdłuż zachodniej granicy biegnie Wielki Rów Zachodni. W obrębie rowów wznoszą się wysokie masywy górskie, przeważnie wulkany: Kilimandżaro (5895 m, najwyższy w Afryce) i Meru (4565 m).
W północno-zachodniej części kraju, na pograniczu tanzańsko-ugandyjsko-kenijskim, znajduje się Jezioro Wiktorii. Największe jezioro w Tanzanii i Afryce. Wzdłuż zachodniej granicy z Demokratyczną Republiką Konga rozciąga się Jezioro Tanganika. Oba jeziora zaliczane są do Wielkich Jezior Afrykańskich. Największa rzeka Tanzanii to Rufidżi.
Na północy zlokalizowany jest Park Narodowy Serengeti wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
  • Położenie geograficzne 6°00′S, 35°00′E
  • Długość granic lądowych 3402 km
  • Kraje sąsiedzkie: Burundi 451 km, Kenia 769 km, Malawi 475 km, Mozambik 756 km, Rwanda 217 km, Uganda 396 km, Zambia 338 km, Demokratyczna Republika Konga 473 km
  • Długość wybrzeża 1424 km
  • Najwyższy punkt Kilimandżaro 5895 m n.p.m.
  • Najniższy punkt Ocean Indyjski 0 m n.p.m.

Klimat Tanzanii

Klimat Tanzanii należy do strefy podrównikowej i generalnie ma on postać suchą. Jedynie wyższe partie gór, wybrzeże, przybrzeżne wyspy i okolice jezior posiadają bardziej wilgotną odmianę. W kraju występują pory - deszczowa i sucha, przy czym na południu kraju występuje jedna pora deszczowa od grudnia do maja; na północy zaś występują dwie pory deszczowe, jednak nie wszędzie. Trwają one od października do listopada i od kwietnia do maja.

Strefy opadów są rozłożone nierównomiernie. Wnętrze kraju otrzymuje średnio od 500 do 600 mm deszczu rocznie, a niektóre regiony na obszarze płaskowyżu zaledwie 400 mm. Wybrzeże, które jest wilgotniejsze ze względu na obecność oceanu, otrzymuje od 900 do 1400 mm rocznie. Na wyspach wartości opadowe dochodzą średnio do 1700 mm. Rejony wyższych partii gór są wilgotne, ilości opadów rocznych dochodzą do 2000 mm. Podobnie jest nad jeziorami, gdzie średnia roczna opadów przekracza 1000 mm. Wnętrze kraju często nawiedzają susze.

Tanzania należy do strefy klimatu podrównikowego. Roczna amplituda temperatur jest duża w porównaniu ze strefą równikową. Ogólna wartość termiczna, to temperatury rzędu 23-27 °C. Najchłodniej jest na obszarach wysoko położonych, np. szczyt Kilimandżaro przez cały rok jest pokryty śniegiem. Stosunkowo chłodno jest we wnętrzu Wyżyny Wschodnioafrykańskiej, gdzie w lipcu średnia dobowa, to zaledwie 16-18 °C. W styczniu zaś temperatury utrzymują się średnio na poziomie 22-24 °C. Najgoręcej jest w rejonie wybrzeża, gdzie temperatury wahają się od 24 do 28 °C, a na wyspie Zanzibar w najcieplejszym okresie roku wartości temperatur osiągają 30 °C.

W praktyce temperatury są wyższe. Tanzania zaliczana jest do obszarów o klimacie gorącym. We wnętrzu kraju w dzień występują upały, a w nocy temperatura spada do 15-18 °C. W ciągu całego roku przeważają wiatry wschodnie, a w górach występuje piętrowość klimatyczna. Granica wiecznego śniegu w górach zaczyna się na wysokości 4500 m n.p.m. Cechą charakterystyczną klimatu, są częste burze występujące we wnętrzu kraju.

Historia Tanzanii

Państwo powstałe w 1964 roku z połączenia Tanganiki (niepodległej od 1961 r.) i Zanzibaru (niepodległego od 1963 r.) jako Zjednoczona Republika Tanganiki i Zanzibaru, a od października 1964 roku jej oficjalną nazwą jest Zjednoczona Republika Tanzanii. Pierwszym prezydentem Tanzanii został dotychczasowy prezydent Tanganiki Julius Nyerere, a jednym z 2 wiceprezydentów – prezydent Zanzibaru, A. Karume (po jego zamordowaniu w 1972 r. – A. Jumbe). Pierwszą (tymczasową) konstytucję proklamowano w 1965 roku.

Rządy w obu częściach Tanzanii są sprawowane przez jedną partię – Afrykański Narodowy Związek Tanganiki (TANU). W 1965 roku zakazano działalności opozycyjnej, a od uchwalenia konstytucji w 1977 roku jedyną legalna partią stała się Partia Rewolucji (CCM), powstała z połączenia TANU w Tanganice i Partii Afroszyrazyjskiej (ASP) na Zanzibarze. W 1978 roku doszło do wybuchu wojny z sąsiednią Ugandą. Konsekwencją przegranej przez Ugandę wojny był upadek reżimu jej dyktatora Idi Amina. W 1992 zalegalizowano działalność opozycyjną, jednak nadal dominujące znaczenie ma partia CCM. 7 sierpnia 1998 w Dar es Salaam doszło do zamachu bombowego na ambasadę USA.

Turystyka w Tanzanii

Spore zyski krajowi przynosi turystyka (choć mogłaby przynosić większe). To własnie na terenie Tanzanii (a nie Kenii) znajduje się najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro (od strony Kenii łatwiej się jest turystom dostać i stąd powszechne mniemanie, iż Kilimandżaro leży w Kenii) i Tanzania zamierza zwiększyć dochody z tego tytułu poprawiając infrastrukturę turystyczną (wzorem sąsiedniej Kenii). Oprócz Kilimandżaro bardzo atrakcyjny turystycznie jest rejon krateru Ngorongoro, który wchodzi w skład krajobrazowo-zwierzęcego Rezerwatu Ngorongoro (w 1979 roku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO), jezioro Tanganika i część jeziora Wiktorii. Inną wielką atrakcją turystyczną Tanzanii jest Park Narodowy Serengeti, który co roku odwiedza ponad 90 000 turystów z całego świata. Tanzania posiada duże, różnorodne i wciąż niewykorzystane możliwości polepszenia stanu swojej gospodarki.

Mapa


Pogoda

{weather Pretoria,South Africa}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.