TravelHoliday.pl

Tajlandia

Tanie wczasy i wycieczki do TajlandiiKrólestwo Tajlandii
Stolica: Bangkok
Waluta: baht (BHT), 1 BHT = 100 satangów;
1 USD = ok. 33,50 BHT
Język urzędowy: tajski
Inne języki: angielski (głównie w dużych miastach i ośrodkach turystycznych)
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute na Tajlandie

Przewodnik po Tajlandii

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Wize można otrzymać w zagranicznych placówkach dyplomatyczno-konsularnych Tajlandii. Z uwagi na zmieniające się warunki wydawania wiz należy przed wyjazdem potwierdzić obowiązujące przepisy w Ambasadzie Królestwa Tajlandii. W kraju tym obowiązują surowe sankcje za wykonywanie pracy bez urzędowego zezwolenia, nawet wobec zagranicznych przewodników turystycznych. Złamanie tego przepisu grozi karą więzienia lub deportacją. Obywatele polscy mają możliwość uzyskania wizy do 15 dni pobytu (wliczając dzień wjazdu i wyjazdu) na 24 przejściach granicznych, m. in. w międzynarodowych portach lotniczych w Bangkoku, Chiang Mai, Hat Yai, Phuket, Krabi, czy Samui oraz niektórych przejściach lądowych - pełna lista aktualizowana jest na stronie internetowej tajskiego MSZ: www.mfa.go.th.

Uwaga: Nie ma możliwości uzyskania wizy na przejściu lądowym z Kambodżą.

W celu uzyskania wizy na granicy podczas odprawy granicznej przy wjeździe należy wypełnić aplikację wizową w języku angielskim, wnieść opłatę za wizę, załączyć 1 fotografię, wykazać się posiadaniem biletu powrotnego lub biletu na podróż do innego kraju w przeciągu następnych 15 dni oraz wystarczającej ilości środków finansowych na pobyt – ok.20.000 THB (dotyczy osób powyżej 12 roku życia). Wizę 15 – dniową wydaną na granicy można jednorazowo przedłużyć o 7 dni. O przedłużenie pobytu (wizy) należy starać się wyłącznie w Tajskim Biurze Imigracyjnym. Wniosek należy złożyć osobiście. Należy wystrzegać się nielegalnie oferowanych przez biura podróży lub pośredników usług w zakresie przedłużania ważności wizy. Policja i straż graniczna nie uznają wiz uzyskanych w ten sposób i uważają je za sfałszowane, za co grozi aresztowanie. Osoby o niedbałym i nieestetycznym wyglądzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.

Uwaga: Przy wjeździe wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest co najmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu (liczony od daty planowanego opuszczenia terytorium Tajlandii). Niespełnienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu – osoby takie z reguły zawracane są do portu macierzystego. Naraża to pasażera na dodatkowe, wysokie koszty. Opłata lotniskowa (przy wylocie) wynosi 700 THB (z reguły wliczana jest w cenę biletu), na liniach krajowych - od 50 do 200 THB, w zależności od lotniska.

PRZEPISY CELNE

Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy. Restrykcje celne odbiegające od powszechnie obowiązujących standardów dotyczą zakazu wywozu statuetek i wizerunków Buddy. Wywóz tych przedmiotów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministerstwa Sztuki (poza wyrobami rzemieślniczymi, np. małymi figurkami i wizerunkami zwyczajowo noszonymi przy sobie lub sprzedawanymi turystom na straganach). Za niektóre towary zakupione w czasie pobytu w Tajlandii przy wylocie można uzyskać zwrot podatku VAT. Warunkiem tego jest wcześniejsze uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia w miejscu zakupu towaru. Nie wolno wwozić narkotyków, broni palnej, jakichkolwiek materiałów pornograficznych oraz niektórych gatunków roślin i zwierząt.

PRZEPISY PRAWNE

Tajlandia należy do krajów o bardzo surowym ustawodawstwie antynarkotykowym. Posiadanie przy sobie jakichkolwiek narkotyków, nawet w najmniejszych ilościach (np. papierosa z marihuany, czy tabletki ecstasy) lub przyrządów wskazujących na używanie narkotyków (np. strzykawki) powoduje natychmiastowe zatrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy. Odnosi się to do całego terytorium Tajlandii, w tym także stref tranzytowych portów lotniczych. Przestępstwa narkotykowe zagrożone są karą wieloletniego więzienia, a nawet śmierci.

MELDUNEK

Istnieje obowiązek meldunkowy. Każdy z przyjeżdżających przed przekroczeniem granicy obowiązany jest wpisać do karty wjazdu/wyjazdu adres w Tajlandii, a w razie jego zmiany w ciągu 24 godzin poinformować o tym władze imigracyjne. Turyści korzystający z usług hoteli, moteli itp. spełniają ten obowiązek, wypełniając kartę hotelową.

UBEZPIECZENIE

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, aczkolwiek zalecane jest wykupienie ubezpieczenia. Uznawane są polisy tych polskich towarzystw ubezpieczeniowych, które zawarły umowy z innymi firmami zachodnimi, posiadającymi swych przedstawicieli w Tajlandii.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Obecnie w Tajlandii nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie są wymagane specjalne szczepienia. Należy jednak w sposób bardziej rygorystyczny przestrzegać zasad higieny, niezbędnych w krajach tropikalnych. Woda z sieci wodociągowej jest niezdatna do picia. Ogólnie dostępna jest w sprzedaży butelkowana woda filtrowana lub mineralna.

Nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. Usługi te są w Tajlandii na bardzo wysokim poziomie, ale jednocześnie relatywnie drogie w stosunku do krajów europejskich. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi około 500-800 THB, doba w szpitalu (zależnie od standardu) od 2000 do 5000, a nawet 20 000 THB. Przed wyjazdem zaleca się wykupienie ubezpieczenie zdrowotnego..

PODRÓŻOWANIE PO TAJLANDII

Brak ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Nie zaleca się jednak przebywania w rejonach przygranicznych z uwagi na wybuchające okresowo konflikty etniczne (szczególnie w czterech prowincjach przy granicy z Malezją – Yala, Songkhla, Narathiwat i Pattani)

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Dokumentem uprawniającym do poruszania się pojazdem mechanicznym, w tym również skuterem (tut. „motor-bike”), jest międzynarodowe prawo jazdy lub też prawo jazdy wydane przez władze miejscowe. W Tajlandii obowiązuje ruch lewostronny. Drogi na terenie całego kraju są w bardzo dobrym stanie. Istnieje szeroka sieć autostrad – nie tylko w Bangkoku. Ogólnie dostępne są do wypożyczenia samochody i motocykle.

UWAGA:

Polskie prawo jazdy nie jest dokumentem uznawanym przez władze Tajlandii jako dokument uprawniający do poruszania się samochodem, skuterem, czy jakimkolwiek innym pojazdem mechanicznym.

Niedochowanie ww. warunku, w razie wypadku / kolizji drogowej, skutkuje utratą wszelkich uprawnień wynikających z wykupionego ubezpieczenia zdrowotnego i koniecznością samodzielnego pokrycia najczęściej bardzo wysokich kosztów leczenia. Należy przy tym pamiętać, iż wypadki (często śmiertelne!) z udziałem obcokrajowców nieprzywykłych do lewostronnego ruchu drogowego są stosunkowo częste. Niestety w sytuacjach konfliktowych związanych z wypadkiem / kolizją drogową z udziałem obcokrajowca, asysta miejscowej policji może okazać się nieskuteczna nie tylko z uwagi na barierę językową.

Odradza się wypożyczanie skuterów w lokalnych biurach podróży, biurach wynajmu skuterów, etc. Ww. usługa wymaga bowiem podpisania umowy najczęściej w języku lokalnym, niezrozumiałym dla podpisującego, jak również zdeponowania paszportu. Niejednokrotnie wypożyczający sprzęt stają się ofiarami kradzieży, które nierzadko dokonywane są w porozumieniu z właścicielem wypożyczalni. W rezultacie, turyści zmuszeni są dokonywać znacznych rekompensat finansowych na rzecz wypożyczalni, m. in. w celu odzyskania wcześniej zdeponowanego paszportu.

BEZPIECZEŃSTWO W TAJLANDII

W Tajlandii nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością. Kraj jest bezpieczny dla turystów, aczkolwiek zdarzają się, zwłaszcza w hotelach, kradzieże pieniędzy, sprzętu fotograficznego, dokumentów, jak również zawyżanie opłat dla turystów. Nie należy zawierać znajomości z przypadkowo poznanymi osobami, ani też korzystać z poczęstunku np. cukierkami, papierosami lub napojami, szczególnie w nocnych lokalach, pubach itp., gdyż zdarza się, iż zawierają one narkotyki. W razie konieczności turyści mogą kontaktować się z Policją Turystyczną, tel. 1155 (dobra znajomość języka angielskiego).

PRZYDATNE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH PO TAJLANDII

  • Tajowie z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny królewskiej. Sytuację konfliktową może spowodować zlekceważenie majestatu króla Tajlandii, jego rodziny
  • i dworu królewskiego (np. publiczne zniszczenie banknotu, na którym znajduje się wizerunek władcy).
  • W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się załagodzić sytuację uśmiechem; podnoszenie głosu lub krzyk są uważane za oznakę słabości i z reguły
  • nie prowadzą do rozwiązania problemu, a wręcz pogarszają sytuację.
  • Głowa to najwyższa i najważniejsza (najświętsza) część ciała. Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci).
  • Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Nie należy np. wspinać się na posąg, aby zrobić zdjęcie, ani też w jakikolwiek inny sposób okazywać braku szacunku. Odwiedzając świątynie lub inne miejsca kultu religijnego, trzeba być stosownie ubranym (odkryte ramiona, szorty, czy klapki są niedozwolone).
  • Nie na miejscu jest dyskutowanie podniesionym głosem lub kłócenie się, np. o cenę towaru podczas negocjacji.
  • W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie banknoty USD najnowszych edycji. Starsze edycje można wymienić w lokalnych bankach.
  • Środki transportu publicznego nie odbiegają od międzynarodowych standardów. Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.

Wczasy i wycieczki do Tajlandii

Przy planowaniu wycieczki do Tajlandii, zalecamy korzystanie tylko ze sprawdzonych biur podróży. Proponujemy wyszukanie aktualnych ofert wczasów lub wycieczek na wakacje w biurze podróży TravelHoliday.pl na stronie www.ogloszeniaturystyka.pl
W celu znalezienia odpowiedniej imprezy turystycznej można także wypełnić formularz rezerwacji, dzięki któremu konsultanci biura podróży TravelHoliday.pl przygotują dla Państwa najbardzej dobraną ofertę wczasów.

Informacja o Tajlandii

Tajlandia

Królestwo Tajlandii – państwo w południowo-wschodniej Azji, graniczące z Laosem i Kambodżą na wschodzie, z Malezją na południu oraz z Birmą (Myanmarem) i Morzem Andamańskim na zachodzie. Tajlandia jest także nazywana Syjamem, gdyż była to jej oficjalna nazwa do 11 maja 1949. Międzynarodowe określenie "Thai" (ไทย) znaczy po tajsku wolny.

Tajlandia jest azjatyckim państwem leżącym w jej południowo-wschodniej części, słynącym z ciekawej kultury i budownictwa sakralnego. Ten egzotyczny kraj o zróżnicowanej rzeźbie terenu jest zdominowany przez religię buddyjską. Jego historia sięga czasów X wieku kiedy to plemiona Taj wyemigrowały z południowo-zachodnich Chin na tereny dzisiejszej Tajlandii. Sama nazwa kraju pochodzi od nazwy ludności, która stanowi około trzech czwartych ogólnej ludności kraju. Są to oczywiście Tajowie, resztę ludności kraju stanowią Chińczycy. Tajlandia jest stosunkowo dobrze rozwiniętym krajem, a ciepły klimat, ciekawa kultura, obca dla mieszkańców Zachodu, sprawiają, że turystyka odgrywa ważną rolę w tym szybko rozwijającym się kraju.

Geografia Tajlandii

Tajlandia jest krajem nizinnym położonym na Półwyspie Indochińskim. W środkowej części znajduje się Nizina Menamu (pow. 100 tys. km²), na północnym wschodzie płytowa równina Korat ograniczona od południa pasmem Dongrak, a od Niziny Menamu górami Thiu Khao Phetchabun. Północną i zachodnią część kraju zajmują młode (mezozoiczne) pasma górskie o przebiegu południkowym: Tanen Taunggyi (Doi Inthanon, 2 595 m n.p.m., najwyższy szczyt Tajlandii) i Doi Luang.

Długość linii brzegowej wynosi ponad 2 600 km. Wybrzeża są nizinne i silnie rozczłonkowane. Największymi wyspami są: Phuket (542 km²) na Morzu Andamańskim, Ko Samui (280 km²) i Phangan (168 km²) w Zatoce Tajlandzkiej.

Rzeźbę terenu można podzielić na cztery główne regiony fizyczno geograficzne. Są to: obszar górski Tajlandii Północnej, Nizina Menamu, Równina Korat i Półwysep Malajski. Tajlandia jest w większości krajem nizinnym. Wnętrze kraju zajmuje aluwialna Nizina Menamu, rozciągająca się na długości 500 km. Ciągnie się ona od gór na północy kraju do wybrzeży Zatoki Tajlandzkiej. Nizina ta jest zapadliskiem tektonicznym, które wypełniają aluwialne osady. Jej rzeźbę urozmaicają izolowane pagórkowate wzniesienia zbudowane z wapieni, który wysokości osiąga około 200 m n.p.m.

Równina Korat zajmuje wschodnią część kraju i obejmuje powierzchnią prawie 170 tysięcy km². Od północy i od wschodu ogranicza ją rzeka Mekong. Równina ta jest płytową nieco urozmaiconą pod względem rzeźby terenu formacją geologiczną zbudowaną głównie z czerwonych piaskowców. Jej średnia wysokość wynosi od 100 do 200 m n.p.m. co klasyfikuje ją do obszarów nizinnych. Na południu Równiny Korat znajdują się nieduże wzniesienia Dongrak, który wysokości wynoszą do 300 do 500 m n.p.m. Wnętrze równiny urozmaica falista powierzchnia z niewysokimi pasmowymi wzniesieniami. Obszar wybrzeża nad Zatoką Tajlandzką obejmuje rozległa równina z licznymi wzniesieniami dochodzącymi do prawie 700 m n.p.m.

Półwysep Malajski jest odrębnym regionem fizycznym kraju. Jego nadbrzeżną strefę zajmują niziny, a część środkową góry przekraczające 1000 m n.p.m. Góry zbudowane są głównie z granitów, dominuje tam rzeźba krasowa.

Obszary górskie zajmują niewielką część kraju i skupiają się w północnej i zachodniej części. Głównym pasmem górskim Thanon Tong Chai. Doi Inthanon o wysokości 2595 m n.p.m. jest najwyższym szczytem Tajlandii. Pasma górskie głęboko rozcięte dolinami dopływów Menamu. Góry Tajlandii są młodymi utworami geologicznymi pofałdowanymi w okresie mezozoiku i są przedłużeniem systemu himalajskiego. Góry zbudowane są główne z granitów, gnejsów i łupków, a poza nimi występują też piaskowce i wapienie. Tereny górskie północnej i zachodniej Tajlandii wnoszącą się na średnie wysokości od 1500 do 2000 m n.p.m.

W skład terytorium Tajlandii wchodzi kilkaset przybrzeżnych wysp (m.in. koralowych), największe: Phuket na Morzu Andamańskim, Samui i Phangan w Zatoce Tajlandzkiej. Linia brzegowa na zachodnim wybrzeżu charakteryzuje się występowaniem licznych estuariów, a poza nimi tereny bagienne i klify. Wybrzeże wschodnie jest płaskie z nielicznymi zatokami i rozległymi plażami.

Klimat Tajlandii

Tajlandia zalicza się do krajów o gorącym klimacie. Większa część kraju leży w strefie klimatu zwrotnikowego wilgotnego o monsunowej cyrkulacji powietrza. Cześć południowa czyli Półwysep Malajski to obszary o klimacie równikowym wilgotnym. Jedynie obszary Równiny Korat cechują się suchą odmianą klimatu zwrotnikowego, ale nie taką jaka występuje na przykład na pustyniach.

Wartości opadowe są duże. Najmniejsze wartości opadowe notuje się właśnie na Równinie Korat, gdzie w jej zachodniej części spada jedynie 500 mm deszczu rocznie. Reszta kraju to opady przekraczające 1000 mm. Na Nizinie Manamu średnio rocznie spada 1300 mm deszczu. Na południu kraju ilości te wzrastają do 3000 mm. Największe deszcze notuje się na zachodnim wybrzeżu, które jest wystawione na działanie monsunu. Roczne wartości dochodzą tam do 4500 mm. Bardzo zróżnicowane są opady w górach, gdzie zachodnie stoki otrzymują nawet do 5000 mm rocznie deszczu, a stoki wschodnie jedynie 1000 mm deszczu. Jest związane z cyrkulacją monsunową, gdzie wiatry nie są w stanie w całkowitym stopniu pokonać masywów górskich. Maksima opadowe występują latem, gdzie wieje monsun południowy i południowo-zachodni. Wschodnia część kraju dostaje się także pod wpływ monsunu, tyle tylko że południowo-wschodniej wiejącego od strony wysp indonezyjskich. Najmniejsze opady występują zimą. Generalnie na większości terytorium kraju nie ma pory suchej, ale na Równinie Korat i w ogóle w północnej części kraju w okresie zimowym zaznacza się wyraźnie kilkumiesięczna pora sucha.

Temperatury są wysokie i mają przebieg zbliżony do krajów z klimatem podrównikowym. Choć nie występują ekstremalne temperatury to wartości 32-33 °C są zjawiskiem normalnym zwłaszcza przed nastaniem monsunu letniego kiedy jest najgoręcej. Średnia roczna waha się od 20 do 30 °C. Najchłodniej jest w styczniu gdzie na północy średnia dobowa wynosi około 23 °C, zaś na południu kraju 26 °C. W górach na północy jest chłodno, średnio od 14 do 20 °C, ale w całej Tajlandii nie notuje się temperatur poniżej 13 °C. Na Półwyspie Malajskim temperatury mają przebieg typowy dla klimatu równikowego, gdzie średnie temperatury wahają się od 26 do 30 °C. Amplitudy dobowe są niewielkie.

Historia Tajlandii

Pierwsze ślady bytności Homo sapiens na terenach Tajlandii pochodzą sprzed 30 tysięcy lat. Najstarsze znaleziska łupin nasion i plew pochodzą z IX tysiąclecia p.n.e. - znalezione były w jaskiniach północnej Tajlandii - Jaskini Ducha (Tam Phii) położonej na północ od Mae Hong Son oraz jaskini w dolinie Banjan.

Początek historii Tajlandii wiąże się z migracją Tajów z południowo-zachodniej części Chin. Ludność ta dotarła na terytorium obecnego państwa w X–XII wieku. Tajowie opanowali dorzecze Menamu, zasymilowali żyjących tu Khmerów, ulegając jednocześnie wpływom ich kultury i ich religii - buddyzmu. W 1350 założono w dolinie Menamu Ajutthaję, stolicę królestwa. Państwo ze stolicą w Ajutthaji objęło prawie cały Półwysep Indochiński. Okres rozkwitu nastąpił w XV wieku, osłabienie w XVI wieku. W XVI i XVII w. rozpoczęły się kontakty z Europejczykami m.in. Portugalczykami, Hiszpanami, Holendrami i Anglikami. W drugiej połowie XVII wieku Birma zajęła Ajutthaję. W 1782 w południowej Tajlandii generał Czakri ogłosił się królem i założył nową dynastię nazwaną jego imieniem. Państwo stale umacniało się, ale próby powiększenia terytorium zostały zahamowane przez rosnące w tym regionie wpływy brytyjskie i francuskie; W latach 60. XIX wieku tajskie państwo było formalnie niepodległe, ale realnie było uzależnione od państw kolonialnych.

Europejczycy odebrali krajowi zwierzchnictwo nad Kambodżą (1867) i Laosem (1893) - Indochiny Francuskie. W początkach XX wieku przeprowadzono reformę; władcy zachowali ustrój absolutystyczny. W 1932 nastąpił wojskowo-cywilny zamach stanu, który doprowadził do ustanowienia monarchii konstytucyjnej, a w 1938 władzę objęło wojsko. Rząd Tajlandii w 1940 zawarł pakt o nieagresji z Japonią, a później sojusz wojskowy i polityczny. Tajlandia brała udział w wojnie przeciw aliantom (tylko teoretycznie). W 1944 odsunięto od władzy rząd popierający Japonię po to, aby nie brać odpowiedzialności za udział w wojnie po stronie państw Osi. Po wojnie utrzymywano przyjazne stosunki z USA, wysłano do Wietnamu oddziały wspomagające wojska amerykańskie. W 1974 Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstytucję, ustanawiającą w Tajlandii demokrację parlamentarną. Konstytucję anulowano w 1977 po kolejnym przewrocie wojskowym. Zgromadzenie uchwaliło nową konstytucję w 1978.

Mapa


Pogoda

{weather Bangkok,Thailand}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.