TravelHoliday.pl

Szwecja

Kategorie: Szwecja
Królestwo Szwecji
Stolica: Sztokholm
Waluta: korona szwedzka (SEK)
Język urzędowy: szwedzki
Inne języki: angielski, fiński
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute do Szwecji

Przewodnik

PRZEPISY WJAZDOWE

W związku z tym, że Polska od 21 grudnia 2007 r. jest członkiem strefy Schengen – obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, w ruchu osobowym między Szwecją a Polską zniesiona została kontrola na morskich i lotni­czych przejściach granicznych. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 3 miesięcy na terytorium Królestwa Szwecji jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwier­dzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagra­żających bezpieczeństwu państwa lub zdrowiu publicz­nemu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej MSZ: www.msz.gov.pl w dziale „Informacje konsularne”.

PRZEPISY CELNE

Osoby wjeżdżające bezpośrednio z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek lekarskich wraz z igłami. Niedozwolony jest wwóz narkotyków, środków dopingujących, pornografii. Restrykcje wywo­zowe obejmują m.in. materiały palne, produkty o zna­czeniu strategicznym oraz przedmioty o szczególnej wartości dla kultury.

Wwożone na terytorium UE środki pieniężne w kwocie przewyższającej 10 tys. EUR należy zadeklarować. Trzeba tego dokonać także przy wyjeździe ze Wspólnoty.

Bezcłowy przywóz alkoholu z innego kraju UE do Szwecji możliwy jest pod warunkiem, że wwiezie go osobiście osoba, która ukończyła 20 lat, i będzie on przeznaczony jedynie na własne potrzeby. Jeżeli podróżny nie jest w stanie uwiarygodnić posiadania przewożonych dóbr na własny użytek, urzędnik celny może podjąć decyzję o ich zarekwirowaniu. Wyroby tyto­niowe mogą być wwiezione tylko przez osobę mającą ukończone 18 lat i tylko do użytku własnego.

Uwaga: Urząd celny ma prawo przeprowadzać kontrole na obszarze całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu towarów dostępne są na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu Ceł: www.tullverket.se. Przy zakupach w Szwecji obowiązuje podatek VAT (moms) i akcyza na wybrane towary, takie jak alkohol i papierosy. Prawie wszystkie towary objęte są podstawową stawką VAT w wysokości 25% ceny.

Przywóz zwierząt. Właściciel psa lub kota może wwieźć zwierzę do Szwecji pod warunkiem właściwego oznakowania go tatua­żem lub mikrochipem oraz przedstawienia aktualnego paszportu dla zwierzęcia z udokumentowaniem odpowiednich szczepień i badań (szczepienie przeciw wściekliźnie wraz z testami na antyciała, odrobaczenie). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Rolnictwa: www.jordbruksverket.se
Przywóz broni. Przywóz broni do Szwecji z terenu Polski w ce­lach łowieckich i sportowych następuje na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowanego celu przywozu.

UBEZPIECZENIE

Ze względu na wysokie koszty usług medycznych w Szwecji zaleca się wykupienie indywidualnej polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na powrót chorego do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Osoby opłacające w Polsce składki na NFZ w nagłych przypadkach mają prawo do sko­rzystania w Szwecji z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W tym celu należy okazać bezpośrednio w placówce medycznej dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ uprawnia jedynie do ko­rzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeż­dżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie.

Podróżni udający się do Szwecji powinni pamiętać, że opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest bezpłatna. Odpłat­ność za poszczególne usługi jest określana przez szwedzkie władze lokalne. Osoby objęte ubezpieczeniem zapłacą taką samą kwotę jak obywatele Szwecji: za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku (w zależności od województwa i specjalności lekarza) od 130 do 300 SEK. Leczenie dzieci osób ubezpieczonych (do lat 20) jest bezpłatne. Za lekarstwa na receptę do kwoty 900 SEK obowiązuje odpłatność w 100%. Na kolejne zakupy przysługują zniżki.

W przypadkach nagłych zachorowań można udać się także na ostry dyżur do najbliższego szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę, korzystając z numeru alarmowego 112.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Ważne prawo jazdy wydane w Polsce jest ważne także na terenie Szwecji. Bezwzględny limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat.
Ponadto warto wiedzieć, że:
 • niezależnie od pory dnia i roku używanie świateł mijania jest obowiązkowe;
 • z uwagi na bardzo częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (np. z łosiami) należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia samochodu przez tereny zalesione;
 • rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach (autostrady – 100/120 km/godz., drogi – 70/90 km/godz., teren zabudowany – 40/60 km/godz.); nie istnieje żaden „margines tolerancji”;
 • wszyscy pasażerowie samochodu muszą używać pasów bezpieczeństwa;
 • obowiązkowe są specjalne siedzenia posiadające homologację UE dla dzieci do wzrostu 135 cm;
 • prawo szwedzkie jest bardzo surowe w stosunku do osób łamiących przepisy drogowe, a w szczególności prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (dozwolony li­mit stężenia alko­holu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydy­chanym powietrzu 0,1 mg/l); kary za łamanie przepisów są surowe i bezwzględnie egzekwowane (od wysokiego mandatu i odebrania prawa jazdy aż do pozbawienia wolności);
 • Uwaga: Urzędy konsularne w Szwecji przestrzegają kierow­ców przed spożywaniem alkoholu podczas podróży promowej do portów szwedzkich. Kontrola trzeźwości kierowców jest przeprowadzana rutynowo w docelowych portach.
 • Polacy przyjeżdżający do Szwecji nie muszą legitymować się zieloną kartą, wystarczy dowód ubezpieczenia OC; zaleca się wykupienie polisy AC oraz Assistance ze względu na wysokie koszty holowania samochodu;
 • w razie wypadku można kontaktować się z lokalna policją lub w uzasadnionych sytuacjach dzwonić na telefon alarmowy 112 ;
 • w razie uzasadnionej potrzeby można kontaktować się z centralą pomocy drogowej pod numerami telefonu: 020 91 00 40 lub 020-38 38 38 (jeśli dzwoni się z innego kraju: 00 46 8 731 40 00).
W Szwecji funkcjonuje telefon alarmowy 112, dzięki któremu można powiadomić o wypadku lub zagrożeniu oraz w uzasadnionych sytuacjach wezwać policję, pogotowie, straż pożarną lub inne służby ratownicze. Powszechna jest znajomość języka angielskiego.
Jeśli zaistnieje potrzeba skontaktowania się z policją szwedzką można dzwonić pod numer: 114 14 (z Polski należy dzwonić pod numer: 00 46 77 114 14 00).

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:

 • Ambasada RP w Sztokholmie: www.sztokholm.polemb.net
 • Portal Polonii Szwedzkiej: www.poloniainfo.se
 • Portal szwedzkiej służby zagranicznej: http://www.swedenabroad.com/
 • Oficjalna strona promocyjna Królestwa Szwecji: www.sweden.se
 • Policja: www.polisen.se

Mapa Szwecji

Pogoda

{weather Stockholm,Sweden}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.