TravelHoliday.pl

Słowacja

Kategorie: Słowacja
Republika Słowacka
Stolica: Bratysława
Waluta: EUR (euro);
Język urzędowy: słowacki
Inne języki: węgierski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute na Słowacje

Przewodnik po Słowacjii

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Po wejściu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zniesione zostały kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, jednak nie zwalnia to z obowiązku posiadania przy sobie podczas podróży na Słowację dokumentu tożsamości – paszportu lub dowodu osobistego.

Jeżeli planowany pobyt będzie dłuższy niż 30 dni, w ciągu trzech dni od wjazdu należy zgłosić się w odpowiedniej dla miejsca pobytu komendzie Policji ds. Cudzoziemców (Cudzinecká polícia). Polega to na zgłoszeniu/zarejestrowaniu się. Należy złożyć 3 fotografie, ważny dokument tożsamości (paszport/dowód osobisty) oraz potwierdzenie o zapewnionym miejscu zamieszkania/zakwaterowania.

PRZEPISY CELNE

Zgodne z normą unijną.

PRZEPISY PRAWNE

Coraz częściej można spotkać się z zakazem spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem.

Policja może w dowolnej sytuacji poprosić o okazanie dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo zabrać legitymowanego na posterunek, gdzie powinna zostać sprawdzona tożsamość. Cudzoziemcom zatrzymanym bez dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna do wysokości 1660,- EUR.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski. Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego.

Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská záchranná služba) pobiera opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega „techniczna“ strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Bezpłatne jest udzielenie pomocy medycznej. Pobieranie opłat nie dotyczy akcji na stokach narciarskich, na których za bezpieczeństwo narciarzy i ewentualne akcje ratownicze odpowiedzialny jest zarządzający stokiem. Za udzieloną pomoc płacą ci narciarze, którzy odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi. Orientacyjna wysokość opłat: nieskomplikowana akcja ratownicza ok.370-430 PLN, bardziej skomplikowane akcje ratownicze w wyższych partiach gór ok. 800-1400 PLN, akcje ratownicze w terenach wysokogórskich, długie poszukiwania zaginionych, wydobywanie zasypywanych przez lawiny – powyżej 10 500 PLN.

Koszty akcji ratowniczych Horskiej záchrannej služby pokrywają wykupione w polskich firmach ubezpieczeniowych specjalistyczne ubezpieczenia obejmujące turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Ubezpieczenie pokrywać musi koszty poszukiwań i ratownictwa. Koszty leczenia pokrywa ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem udzielenia bezpłatnej pomocy medycznej jest przedłożenie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

SZCZEPIENIA

W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

 • „Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Nadal może ona służyć jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, który w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania.
 • Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane.Policja drogowa może nałożyć mandat za brak naklejki „PL". Naklejka nie jest wymagana w przypadku pojazdu z nowymi, tzw. unijnymi tablicami rejestracyjnymi.
 • Pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych.
 • Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.
 • Przejazd słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochodów ciężarowych także niektórymi drogami I klasy) jest płatny. Ceny „winietek” (dialničná nálepka) dla pojazdów do 3,5 ton masy całkowitej: tygodniowa – 4,90 EUR, miesięczna – 9,90 EUR, roczna – 36,50 EUR. Nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki to dziesięciokrotność opłaty rocznej.
 • Dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony od dnia 01.01.2010 roku Słowacja wprowadziła elektroniczne myto.
 • Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym to 50 km/h, poza terenem zabudowanym 90 km/h i na autostradzie 130 km/h.
 • Przez cały rok obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania.
 • Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jak osoba będąca pod wpływem alkoholu.
 • Obowiązkowe jest przewożenie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.
 • Mandat może być udzielony za umieszczenie przedmiotów w polu widzenia kierowcy (np. niewłaściwie umieszczony uchwyt na GPS), za pozostawienie na szybie nieważnych winietek, zakazane jest lepienie na szybie przedniej oraz przednich szybach bocznych folii przeciwsłonecznych.
 • Opony zimowe, które są obowiązkowe podczas jazdy po zaśnieżonej powierzchni, muszą mieć bieżnik o głębokości min. 3 milimetrów.
 • Pojazd należący do cudzoziemca musi być wyposażony w apteczkę zgodną z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.

UWAGA: Kierowcy, którzy nie zapłacą na miejscu w gotówce udzielonego im mandatu, karani są zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Po zapłaceniu mandatu, zatrzymane prawo jazdy można odebrać osobiście na posterunku policji, która dokonała zatrzymania dokumentu, okazując dowód wpłaty. Wobec kierowców, którzy w ciągu 15 dni nie uiszczą mandatu, wszczynane jest postępowanie administracyjne.

PODRÓŻOWANIE PO SŁOWACJI

Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchranná služba). Brak zgłoszenia się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawany jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponoszą jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów - od 1 listopada do 15 czerwca. Poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi można wędrować tylko z licencjonowanym przewodnikiem górskim. Podróżujący pociągiem osobowym lub pospiesznym w grupach minimalnie sześcioosobowych mają możliwość zakupienia biletu grupowego z odpowiednią zniżką (osoby do lat 15 – 60% zniżki, powyżej lat 15 – 25% ). Odpowiednie bilety grupowe można kupić również na pociągi międzynarodowe. Dzieci (max. dwoje) do 6. roku życia pod opieką osoby dorosłej mającej odpowiedni bilet podróżują pociągami bezpłatnie, jednak tylko wtedy, gdy zajmują jedno miejsce siedzące. Za każde następne dziecko powinno się wykupić bilet z 50% zniżką. Podróżując koleją, można kupić bilet w pociągu, należy jednak zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu.

BEZPIECZEŃSTWO NA SŁOWACJI

Nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

OBYCZAJE

Nie istnieją szczególne normy prawne lub zwyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych.

ŚWIĘTA

Dni wolne i święta w 2010 roku: 1 stycznia, 6 stycznia, 2 kwietnia, 4 kwietnia, 5 kwietnia, 1 maja, 8 maja, 5 lipca, 29 sierpnia, 1 września, 15 września, 1 listopada, 17 listopada, 24 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia

PRZYDATNE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH PO SŁOWACJI

 • Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.
 • Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej.
 • Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.
 • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestská polícia – cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
 • Bezpłatne (na koszt abonenta) połączenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
 • Numer kierunkowy na Słowację z Polski: 00421, numer kierunkowy do Bratysławy 2, a ze Słowacji do Bratysławy 02.

Mapa Słowacji

Pogoda

{weather Bratislava,Slovakia}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.