TravelHoliday.pl

Oman

Sułtanat Omanu
Stolica: Maskat
Waluta: rial omański (OMR);
1 OMR = 2,58 USD; 1 USD = 0,388 OMR
Język: arabski
Inne języki: angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Oman

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy mogą otrzymać wizy w każdej placówce dyplomatycznej Omanu (naj­bliż­sza Ambasada Omanu znajduje się w Berlinie) bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody (promesy) władz imigracyjnych, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej. Turyści i przedstawiciele biznesu mogą również, po wypełnieniu wniosku wizowego i wniesieniu opłaty wizowej, uzyskać wizy na wszystkich przejściach granicznych. Wizy jedno­krotne uprawniają do maksymalnie mie­sięcznego pobytu, licząc od daty wjazdu; wizy wielokrotne, ważne jeden rok, uprawniają do wielu trzytygod­niowych pobytów (między ostatnim wyjazdem a kolejnym wjazdem muszą upłynąć co najmniej 3 tygodnie). Niektóre linie lotnicze mogą jednak odmówić zabrania na pokład samolotu podróżnego bez dokumentu potwierdzającego możliwość otrzy­mania wizy na lotnisku w Maskacie (potrzebne pismo lub faks z Ambasady Omanu w Berlinie albo wydruk informacji doty­czącej zasad udzielania wiz ze strony internetowej: www.omanet.om/ english/useful/visa_new.asp). Paszport cudzoziemca ubiegającego się o wizę jednokrotną powinien być ważny przez okres co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty uzyskania wizy (1 rok w przypadku wizy wielokrotnej). W przypadku wydawania wiz na lotnisku nie wymaga się okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku wykazania się środkami pieniężnymi na każdy dzień pobytu. Nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących zarówno wwozu, jak i wywozu środków płatniczych, chyba że ich ilość wskazuje na ewentualne pochodzenie z nielegalnych źródeł.

MELDUNEK

Procedura meldunkowa nie obowiązuje cudzo­ziemców podróżujących w celach turystycznych lub z zamiarem odwiedzenia bliskich krewnych.

UBEZPIECZENIE

Polisy niektórych polskich ubezpieczycieli mogą nie być uznawane. W przypadkach poważnych schorzeń, wypadków drogowych lub losowych wydawane są stosowne zaświadczenia, na których podstawie podróżni mogą dochodzić swych roszczeń po powrocie do kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie występuje tu szczególne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne; nie wymaga się szcze­pień ochronnych. Koszt jednorazowej wizyty w państwowej placówce medycznej wynosi ok. 40 USD i nie obejmuje opłat za zabiegi i kuracje. Podstawowe lekarstwa są powszechnie do­stępne bez recepty.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Akceptowane jest między­na­rodowe prawo jazdy wydane w Polsce. Cudzoziemcy przeby­wający na podstawie wiz pobytowych, legitymujący się krajowym lub międzynarodowym prawem jazdy, mogą otrzymać miej­sco­we bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu.

PODRÓŻOWANIE PO OMANIE

Cudzoziemcy mogą się poruszać po kraju bez ograniczeń z wyjątkiem stref wojskowych, rejonów wydobycia ropy naftowej i gazu oraz wydobycia rud, a także zakładów energetycznych i przepompowni wody.

BEZPIECZEŃSTWO W OMANIE

W Omanie nie występuje większe zagrożenie przestępczością pospolitą.

RELIGIA, OBYCZAJE

Ze względu na muzułmańskie normy religijne i obyczajowe zaleca się przestrzeganie odpowiednich form ubioru w miejscach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza kobiet (nie należy pokazywać się w strojach z odkrytymi ramionami, w szortach, w zbyt krótkiej sukience czy spódnicy ani z dużym dekoltem). W okresie dorocznego miesięcznego postu (ramadanu) od wschodu do zachodu słońca w miejscach publicznych należy powstrzymać się od spożywania jedzenia, picia napojów i palenia tytoniu. Nie należy także wchodzić do meczetów bez przewodnika.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Omańskie banki akceptują karty kredytowe i płatnicze dużych sieci, takich jak MasterCard, VISA, American Express. Założenie rachunku bankowego wymaga posiadania wizy uprawniającej do dłuższego pobytu.
  • Oman jest otwarty na ruch turystyczny, zarówno zbiorowy, jak i indywidualny. Preferowane są jednak formy zorganizowane.

Mapa Oman

Pogoda

{weather Muscat,Oman}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.