TravelHoliday.pl

Niger

Republika Nigru
Stolica: Niamej
Waluta: frank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XOF), 1 XOF = 100 centymów;
1 PLN = ok. 172 XOF
Język urzędowy: francuski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Niger

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Nigru (najbliższe znajduje się w Berlinie). Osoba ubiegająca się o wizę winna mieć paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności oraz przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Nigrze i ewentualnie powrotny bilet lotniczy. Nie ma możliwości otrzymania wizy po przylocie na lotnisku.

PRZEPISY CELNE

Restrykcje celne nie odbiegają od powszech­nie przyjętych standardów.

PRZEPISY PRAWNE

Konsekwencje naruszenia prawa są w Nigrze bardzo dotkliwe. Obowiązujące uregulowania prawne wprowadzają bardzo surowe kary, przy czym z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do bardzo przykrych sytuacji. Po­siadanie narkotyków jest ścigane i podlega surowym karom. Należy bezwzględnie przestrzegać zakazu fotografowania obiektów wojskowych i budynków rządowych, dokładnie zamykać samo­chód i starać się nie przewozić pieniędzy i kosztowności.

UBEZPIECZENIE

Posiadanie ubezpieczeń osobowych i komuni­kacyjnych może być kontrolowane. Uznawane są polisy zagra­nicznych towarzystw ubezpieczeniowych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Warunki sanitarne są eks­tremalne. Najlepiej pić butelkowaną wodę mineralną, dokładnie myć warzywa i owoce, a w restauracjach zamawiać wyłącznie gorące posiłki. Przy wjeździe wymagane jest od cudzoziemców powyżej 1 roku życia posiadanie książeczki szczepień z adnotacją o szczepieniu przeciwko żółtej febrze. Zaleca się ponadto szczepienia prze­ciwko meningokowemu zapaleniu opon mózgowych, błonicy, tężcowi, polio, tyfusowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. W pewnych przypadkach - zwłaszcza przy podróżach poza ośrodki miejskie - wskazane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie. W południowej, przylegającej do Nigerii części kraju występuje duże zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgo­wych (głównie w czasie pory suchej, od lutego do lipca), gruźlicą oraz AIDS. Pod względem epidemiologicznym szczególnie niebezpieczna jest pora deszczowa. W większych miastach na południu kraju czynne są szpitale pry­watne i państwowe o zróżnicowanym poziomie usług medycz­nych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 100 USD.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Podróżując samochodem, należy mieć międzynarodowe prawo jazdy. W razie wypadku samochodowego należy niezwłocznie zgłosić się na najbliższy posterunek policji (ze względu na reakcje ludności nie pozostawać na miejscu wypadku). Odradza się podróżowanie nocą.

PODRÓŻOWANIE PO NIGRZE

Niamey ma bezpośrednie połączenia lotnicze z Paryżem oraz niektórymi stolicami Afryki Za­chodniej. Turystycznego znaczenia nabiera w ostatnich latach Agades. Okresowo, w sezonie turystycznym, tamtejsze lotnisko obsługuje także połączenia z niektórymi miastami europejskimi. Komunikacja autobusowa między większymi miastami, zwłaszcza Niamey i Agadesem, w ostatnich latach poprawiła się. Funk­cjonuje również sieć połączeń obsługiwanych przez mikrobusy i taksówki międzymiastowe, jednak jakość usług jest dość ni­ska, a połączenia nieregularne. Podczas podróży turystycznych najlepiej korzystać z agencji turystycznych współpracujących z miejscowymi służbami bezpieczeństwa. Największe agencje zapewniają podróż przynajmniej w dwa samochody, łączność satelitarną itp. Wszelkie podróże powinny być zgłaszane władzom lokalnym. Należy się upewnić, że agencja turystyczna uzyskała zgodę na naszą podróż. Podróż w niektóre rejony kraju wymaga specjalnych zezwoleń (dotyczy to zwłaszcza rejonów przy granicy z Algierią). Sieć dróg jest bardzo rzadka, znaczną ich część stanowią drogi gruntowe (nawet między większymi miastami). Pewnym utrudnieniem są częste kontrole drogowe policji, podczas których podróżny może być przeszukiwany i in­dagowany o dokumenty. Policja może stemplować paszporty. Istnieje zagrożenie napadami uzbrojonych bandytów, stąd też odradza się podróżowanie do prowincji południowozachodnich, a także w rejony graniczące z Mali, Algierią, Libią i Czadem.

PRZYDATNE INFORMACJE

  • Niger jest jednym z najuboższych państw Afryki. Większość terytorium kraju zajmuje Sahara, w związku z czym ludność (ok. 11 mln) skupiona jest w regionie południowym, graniczącym z Nigerią.
  • Walutę można wymieniać w biurach wymiany i w hotelach, jak również u ulicznych handlarzy. Należy zwrócić uwagę na duże nominały, gdyż często oferowane są fałszywe bank­noty o nominale 10 000 XOF. Najbardziej znane karty kre­dytowe i czeki podróżne są honorowane tylko sporadycznie w Niamey.
  • Poza Niamey i Agadesem hotele zapewniają bardzo spartańskie warunki.
  • Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od eu­ropejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny oferowana przez sprzedawcę ob­cokrajowcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
  • Ludność nie jest niechętna fotografowaniu, należy jednak za­wsze upewnić się, czy można zrobić zdjęcie.

Mapa Nigru

Pogoda

{weather Niamey}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.