TravelHoliday.pl

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczący sytuacji w Egipcie

Wycieczka i wczasy last minute do EgiptuW związku z aktualną sytuacją w Egipcie część biur podróży czasowo odwołała wycieczki do Egiptu, które miały odbyć się w ciągu najbliższych tygodni, w tym m.in.: Triada i TUI Poland - do 4 lutego, Exim Tours i Ecco Holiday - do 6 lutego br., Neckermann Polska - do 7 lutego br., BP Itaka - do końca lutego br.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prawa klientów do zwrotu kosztów odwołanej wycieczki Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje stanowisko w sprawie zakresu odpowiedzialności organizatora turystyki wobec klienta w związku z odwołaniem imprezy turystycznej lub rezygnacją klienta.

* Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, jeżeli organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, klient może przyjąć proponowaną zmianę umowy albo odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń ibez obowiązku zapłaty kary umownej.

* Zgodnie z art. 14 ust. 6 ww. ustawy, jeżeli klient, zgodnie z powyższym, odstępuje od umowy lub jeżeli organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od klienta, klient ma prawo uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

Ww. przepisy art. 14 ust. 5-6 ustawy o usługach turystycznych uprawniają klienta do zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń lub udziału w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. Przepis ten nie dopuszcza natomiast, aby za imprezę zastępczą biuro podróży mogło żądać jakiejkolwiek dodatkowej dopłaty

Aktualną sytuację w Egipcie można zakwalifikować zarówno jako działanie siły wyższej (która w świetle ustalonej judykatury Sądu Najwyższego oznacza zdarzenie zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, któremu nie udało się zapobiec) oraz jako działanie osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, których nie można było przewidzieć ani uniknąć. W obu przypadkach mamy do czynienia z przesłankami wyłączającymi odpowiedzialność organizatora turystyki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie odpowiedzialności organizatora turystyki wobec klienta na mocy art. 14 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych, dotyczy jedynie prawa klienta do odszkodowania, którego nie należy mylić z prawem do pełnego zwrotu wniesionych świadczeń.

Organizatorzy turystyki nie mają ustawowego obowiązku dokonywania pełnego zwrotu wpłaconych kwot w sytuacji, w której konsument rezygnuje z udziału w imprezie, która nie została odwołana i nie zostały zmienione istotne warunki umowy. Zastosowanie mają wówczas postanowienia dotyczące rezygnacji z imprezy zawarte w umowie z klientem. W takim wypadku organizator turystyki zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma jednak prawo zatrzymać tylko rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy.

Źródło: www.msport.gov.pl

Sprawdź tanie wczasy lub wycieczkę last minute w naszym serwisie www.ogloszeniaturystyka.pl lub napisz do nas lub wyślij e-maila a znajdziemy dla Ciebie wspaniałą podróż.

TravelHoliday.pl
Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.