TravelHoliday.pl

Jordania

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie
Stolica: Amman
Waluta: dinar jordański (JOD), 1 JOD = 1000 filsów;
1 USD = 0,708 JOD (kurs z 10.04.2008)
Język urzędowy: arabski
Inne języki: angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Jordania

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do przejazdu i pobytu. W Polsce nie ma przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego Jordanii. Najbliższa placówka jordańska akredytowana na Polskę znajduje się w Berlinie. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać w międzynarodowych przejściach granicznych, z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna (Allenby Bridge). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłu­żenia do 3 miesięcy. O wizy z prawem do wielokrotnego wjazdu można ubiegać się jedynie w jordańskich misjach dyploma­tycz­no­-konsularnych za granicą. Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna. Wymagany jest minimum 3-miesięczny okres ważności paszportu przy wjeździe. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani też posiadania określonej kwoty pieniędzy.

Turyści przyjeżdżający do Jordanii przez Syrię i powracający przez ten kraj powinni wcześniej uzys­kać, co najmniej dwukrotną wizę syryjską, ponieważ Ambasada Syrii w Ammanie wydaje wizy tylko tym cudzoziemcom, którzy mają jordańskie roczne wizy pobytowe. Obecnie izraelskie służby graniczne, mimo próśb cudzoziemców, poświadczają fakt kontroli w paszporcie, a nie na blankiecie, jak to było poprzednio. Dotyczy to także przypadków odmowy wjazdu do Izraela. Posia­danie w paszporcie takich pieczątek lub wiz izraelskich, stempli kontroli granicznych jordańskich lub egipskich wystawionych na przejściach z Izraelem, a także przedmiotów pochodzenia izraelskiego (np. biletów autobusowych) uniemożliwia całko­wicie wjazd do Syrii, co może spotkać turystów podróżujących samochodami. Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podró­żująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo do opieki nad nim.

PRZEPISY CELNE

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. W przypadku przewozu prywatnych urządzeń elektronicznych o małej wartości (kamery, laptopy) nie pobiera się żadnych opłat. W razie przywozu sprzętu elek­tro­nicznego o wysokiej wartości (np. wyposażenia ekip telewi­zyjnych) może być pobierana kaucja (ok. 500–700 USD, po uprzedniej wycenie przez władze celne). Kaucja podlega zwro­towi przy wyjeździe z Jordanii. Jeśli natomiast sprzęt o wysokiej wartości jest przewożony w dużych ilościach, obowiązkowa jest pełna odprawa celna warunkowa.

PRZEPISY PRAWNE

Zakazane jest posiadanie narkotyków i han­del nimi. Za łamanie tych przepisów grozi kara nawet kilkunastu lat więzienia.

MELDUNEK

Istnieje obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec, który nie zatrzymał się w hotelu, powinien w ciągu 2 tygodni od daty wjazdu zgłosić się na policję. Każdy mieszkaniec Jordanii, pod groźbą sankcji karnej, obowiązany jest poinformować policję w ciągu 48 godzin o fakcie zamieszkania u niego cudzoziemca.

UBEZPIECZENIE

Polskie polisy ubezpieczeniowe nie są uzna­wane. W przypadku samochodu wymagane jest ubez­pieczenie OC. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia podróżnego i zdro­wotnego, obejmującego wszystkie formy aktywności, zgodnie z celem pobytu w Jordanii.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie obowiązują żadne szcze­pienia. Nie występują tu szczególne zagrożenia sanitarno­-epidemiologiczne. Istnieje jednak ryzyko zatruć pokarmowych oraz zakażenia amebą. Należy dokładnie płukać owoce i warzy­wa oraz unikać spożywania posiłków w restauracjach i barach o wątpliwym standardzie. Opieka medyczna w miastach, zwłaszcza w Ammanie, jest na wysokim poziomie. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 10 do 20 JOD, a pobytu w szpitalu od 8 do 60 JOD dziennie. Opłaty za wszystkie usługi medyczne i zasto­sowane leki naliczane są oddzielnie. Osoby, które zamierzają przebywać w Jordanii dłużej niż 3 miesiące, muszą na miejscu wykonać badania lekarskie. Z uwagi na bardzo wysokie tem­peratury, szczególnie latem (powyżej 40 st. C), zaleca się stosowanie kremów ochronnych oraz picie dużej ilości płynów. W przeciwnym razie można narazić się na odwodnienie organizmu i poważne problemy zdrowotne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

W zasadzie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, choć przy pobytach krótko­termi­nowych akceptowane jest również polskie. Obowiązuje ruch prawostronny. Samochód należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, zwłaszcza nocą, kiedy często dochodzi do wypadków, głównie z uwagi na zły stan techniczny pojazdów (np. brak sprawnych świateł pozycyjnych i stopu) i lokalnych dróg oraz nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejsco­wych kierowców (niewłączanie kierunkowskazów, nagłe zajeżdżanie drogi). Zgodnie z miejscowym prawem kierowca jest zawsze winny w przypadku kolizji z pieszym: grozi mu więzienie, obciążany jest kosztami leczenia poszkodowanego oraz płaci mu rekompensatę za doznane szkody.

PODRÓŻOWANIE PO JORDANII

Nie ma formalnych ograniczeń. Należy jednak unikać przemieszczania się w strefach przygra­nicznych, zwłaszcza graniczących z Irakiem i Izraelem. Niewska­zane jest podróżowanie w pojedynkę autostopem – dotyczy to szczególnie kobiet. Turyści mający polskie prawo jazdy (międzynarodowe nie jest konieczne) po wpłaceniu kaucji ok. 200 JOD mogą wypo­życzyć samochód na minimum 2 dni. Koszt wynajmu samochodu liczony jest wówczas za każdy dzień użytkowania i uzależniony od rodzaju i marki samochodu. Osoby planujące jednodniowe wycieczki (np. do Akaby) mogą wynająć samochód z kierowcą.

BEZPIECZEŃSTWO W JORDANII

Z uwagi na sytuację w regionie Jordania należy do krajów narażonych na ataki terrorystyczne. Od 2001 r. doszło do wielu tego typu ataków; wiele innych zostało udaremnionych przez miejscowe siły bezpieczeństwa. W porównaniu do lat ubiegłych - w 2007 i 2008 r. nie odnotowano przypadków zamachów terrorystycznych. Należy śledzić doniesienia pra­sowe i być wyczulonym na rozwój wypadków w regionie oraz bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz jordańskich dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa, takich jak: otwieranie i rewizje toreb przy wejściu do centrów handlowych, hipermarketów, restauracji oraz urzędów administracji państwowej, jak również w miejscach większych zgromadzeń, np. koncertów lub innych wydarzeń kulturalnych. Należy być również przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Jordanii.
Jordania należy do krajów przyjaznych dla turystów. Zagrożenie przestępczością pospolitą jest niewielkie. Niemniej nie należy odwie­dzać obozów dla uchodźców palestyńskich lub irackich. W oko­licach meczetów – szczególnie podczas zgromadzeń na piątkową modlitwę – nie należy zachowywać się w sposób wyzy­wa­jący. Miejscem, w którym może dochodzić do drobnych kradzieży i napadów (wyrywanie torebek), jest centrum Ammanu (Old City).

RELIGIA, OBYCZAJE

Należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie miejscowych norm zachowania. Dotyczy to prze­de wszystkim szacunku dla obyczajów i muzułmańskich norm religijnych oraz stosunku do kobiet. Niedopuszczalne jest np. całowanie się w miejscu publicznym, pokazywanie się w zbyt skąpym stroju, zwłaszcza w sąsiedztwie miejsc modlitwy. W okresie ramadanu należy unikać spożywania posiłków i pale­nia tytoniu w miejscach publicznych.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Walutę można wymieniać w kantorach lub w bankach. W dużych hotelach, hipermarketach oraz centrach handlowych akceptowane są karty kredytowe i płatnicze.
  • Urzędy publiczne są czynne w godz. 8.00–15.00, a sklepy w godz. 8.00–22.00.
  • Dniem wolnym od pracy jest piątek. Instytucje państwowe nie pracują także w soboty.

Mapa

Pogoda

{weather Amman,Jordan}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.