TravelHoliday.pl

Ekwador

Republika Ekwadoru
Stolica: Quito
Waluta: dolar amerykański (USD)
Język urzędowy: hiszpański
Inne języki: keczua
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Ekwador

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udający się do Ekwadoru w celach turystycz­nych, biznesowych, nauko­wych i kulturalnych są zwolnieni z obowiązku wizowego przy poby­tach do 30 dni (z możliwością przedłużenia pobytu do 90 dni). Pobyty w innym charakterze lub przekraczające 90 dni wymagają uzyskania wizy w jednym z konsulatów Ekwadoru. Wymagany jest 6-miesięczny okres ważności paszportu. Obowiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę: z Quito – 40 USD od osoby, z Guayaquil – 26 USD.

PRZEPISY CELNE

Przepisy celne odpowiadają standardom między­narodowym. Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu i wywozu środków płatniczych przy kwotach nie przekra­cza­jących 10 tys. USD na osobę (większe kwoty lub ich równo­wartość, np. w papierach wartościowych, należy zadeklarować przy przekraczaniu granicy). Obowiązują restryk­cyjne przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Przy zakupie pamiątek imitujących wyroby kultur prekolum­bijskich należy zachować dowód kupna w celu okazania go podczas kontroli na lotnisku.

PRZEPISY PRAWNE

Za przemyt narkotyków i handel nimi przewidziane są wysokie kary (8–25 lat pozba­wienia wolności). Należy bezwzględnie wystrzegać się przyj­mowania od osób nieznanych lub przygodnie pozna­nych jakichkolwiek przesyłek czy paczek w celu przewiezienia ich przez granicę.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne nie są wymagane, zalecane jest jednak ich wykupienie, zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów lecze­nia (polisy ubezpieczeniowe polskich towarzystw są po­wszech­nie uzna­wa­ne). Ponadto zalecane są odpo­wiednie ubezpiecze­nia dla osób uprawiających wspinaczkę wysokogórską, kajakar­stwo i inne sporty wysokiego ryzyka.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Zagrożenie chorobami tropikalnymi jest stosunkowo niewielkie, jednak na wybrzeżu (głównie okolice Guayaquil) i w dżungli na wschodzie kraju występuje zagrożenie malarią i dengą. Wska­zane są szcze­pienia przeciw żółtej febrze przy podróżach na obszary tropi­kalne. Okresowo występują lokalne epidemie cholery. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia choroby wysokościowej (soroche), która objawia się bólami głowy i jamy brzusznej oraz torsjami.

Opieka lekarska jest ogólnie dostępna w miastach, jednak jej koszt w przypadku usług o europejskim standardzie jest rela­tywnie wysoki. Wizyta u leka­rza ogólnego kosztuje ok. 100 USD, doba w szpitalu ok. 100 USD (bez zabiegów i leków).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy.

PODRÓŻOWANIE PO EKWADORZE

Nie ma specjalnych ogra­niczeń, chociaż okresowo na podróże do dżungli i na tereny zamiesz­kane przez ludność indiańską potrzebne są specjalne zezwo­lenia władz. Istnieje niebezpieczeństwo porwań w rejo­nach grani­czących z Kolumbią w północnej części kraju. Odradza się rów­nież podróże w rejony graniczące z Peru w Kordylie­rze Kondora, gdzie w latach 90. trwał konflikt zbroj­ny i dziś jeszcze można natrafić na miny przeciwpiechotne.

Zaleca się ostrożność przy wyborze przewoźników autobuso­wych na trasach we­wnętrz­nych ze względu na zły stan tech­niczny pojazdów i nie­bez­pieczne górskie drogi. Ponieważ lotniska w Quito, Cuenca, Tulcán i Loja leżą wysoko w górach, zdarzają się duże opóźnienia ze względu na mgły; loty bywają też odwoływane. Połączenia z wy­spami Galapagos obsługują porty lotnicze w Guayaquil i Quito, jako jedyne oferujące bezpośrednie loty do Europy i Ameryki Północnej.

BEZPIECZEŃSTWO W EKWADORZE

Ekwador jest krajem stosunkowo bezpiecz­nym dla turystów, jednakże w ośrodkach miejskich (zwłaszcza Quito i Guayaquil) odnotowuje się większe zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże i napady). Dobrą praktyką jest deponowanie większych kwot pieniędzy, kart kredytowych oraz dokumentów w hotelowych sejfach.

ŚWIĘTA W EKWADORZE

Nowy Rok, poniedziałek i wtorek karnawału, Wielki Piątek, 1 maja, 24 maja (bitwa pod Pichinchą), 25 lipca (zało­żenie Gu­ayaquil), 10 sierpnia (Dzień Niepodległości – święto naro­dowe), 9 października (niepodległość Guayaquil), 1 i 2 lis­topada (Wszyst­kich Świętych i Zaduszki), 3 listopada (niepod­ległość Cuen­ca), 6 grudnia (założenie Quito), 25 grudnia (Boże Narodzenie).

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
  • Urzędy pracują w godzinach 9.00–13.00 i 14.00–18.00; sklepy otwarte są w godzinach 10.00–20.00. Są również sklepy cało­dobowe.

Mapa

Pogoda

Prognoza pogody Quito, Ekwador

{weather Quito,Ecuador}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.