TravelHoliday.pl

Egipt

Kategorie: Egipt
Wczasy i wycieczki last minute do EgiptuArabska Republika Egiptu
Stolica: Kair
Waluta: funt egipski (EGP), 1 EGP = 100 piastrów;
1 USD = 5,45 EGP (kurs z 11.04.2008)
Język urzędowy: arabski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute do Egiptu

Przewodnik po Egipcie

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE DO EGIPTU

Między Polską a Egiptem obo­wiązuje ruch wizowy. Obywatel RP może przed przyjazdem do Egiptu ubiegać się o wizę w egipskim przedstawicielstwie dyp­lo­matycznym lub otrzymać ją na lotnisku w Egipcie po opłaceniu 15 USD. Wizy turystyczne wystawiane są na pobyt 30-dniowy. Dopiero po wjeździe do Egiptu z wizą turystyczną można występować o wizę uprawniająca do pracy lub nauki. Paszport powinien być ważny przynajmniej o 6 miesięcy dłużej niż wiza. W razie uszkodzenia lub utraty paszportu należy zwrócić się do Wydziału Kon­su­larnego Ambasady RP w Kairze o wydanie paszportu tymczasowego, a następnie wystąpić do lokalnego urzędu paszportowego o potwierdzenie wjazdu oraz wizę wyjazdową. Wiza taka jest wtedy ważna przez 7 dni. Bez takiej wizy nie można wyjechać z Egiptu.

PRZEPISY CELNE W EGIPCIE

Egipskie przepisy celne nie odbiegają od przepisów ogólnie przyjętych w Europie. Podróżny wwożący do Egiptu rzeczy osobiste znacznej wartości (kamera, aparat foto­graficzny) powinien starannie wypełnić deklarację celną i za­dbać o to, aby została podstemplowana przez celnika. Wywóz z Egiptu bez zgody władz celnych większych ilości towarów, np. subsydiowanych leków, grozić może ich konfiskatą, a także grzywną. Wwiezienie do Egiptu walut obcych nie wymaga wypełnienia deklaracji celnej – pod warunkiem, że nie przekraczają one równowartości 10 tys. USD. Wywieźć można bez zgłaszania także najwyżej 10 tys. USD (lub równowartość w innych walutach) lub co najwyżej 5 tys. LE. Ograniczenia zastosowano również w od­niesieniu do waluty miejscowej: opuszczając Egipt, turysta może wywieźć najwyżej 5 tys. EGP. Podróżnym indywidual­nym, nie objętym specjalnymi umowami, nie przysługuje zwrot podatku VAT od zakupionych towarów.

PRZEPISY PRAWNE

Przemyt wszelkiego rodzaju narkotyków (w tym również marihuany), obrót nimi bądź ich zażywanie karane są nawet śmiercią. Za środek halucynogenny uważany jest również mak.

MELDUNEK W EGIPCIE

Cudzoziemiec nie ma obowiązku zameldowania się, ale za to obowiązek zameldowania cudzoziemca spoczywa na właścicielu obiektu, w którym turysta się zatrzymuje. W hotelach zajmują się tym pracownicy recepcji, którzy dane z paszportu przekazują policji. W przypadku prywatnego wynajmu, podpisuje się stosowną umowę na wynajem z właścicielem budynku mieszkalnego, który zgłasza policji zamieszkanie cudzoziemca. Jeśli wynajem dotyczy krótkiego okresu czasu, np. tylko kilku dni, umowa nie musi być spisywana, choć właściciel zatrzymuje paszport, aby na policji zgłosić przebywanie cudzoziemca. Przy krótkich wynajmach paszport zatrzymywany jest przez właściciela przez cały czas wynajmu. Ważne jest więc aby dysponować jego kserokopią, zwłaszcza podczas wycieczek.

UBEZPIECZENIE DLA PODRÓŻNYCH W EGIPCIE

Obowiązkowe jest ubezpieczenie zdro­wot­ne. Należy mieć na uwadze, iż polskie firmy ubezpieczeniowe czasami kwestionują zasadność kosztów leczenia. Dlatego przed udaniem się do lekarza czy szpitala należy koniecznie skontaktować się telefonicznie z ubezpieczycielem (bez względu na porę) i skonsultować z nim plany leczenia. W sytuacji gdy tego nie zrobimy, a koszt leczenia zostanie zakwestionowany przez ubezpieczyciela, może się zdarzyć, że różnicę będziemy musieli zapłacić sami.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Nie ma też obowiązku szczepień ochronnych. Przebywając w Egipcie należy jednak przestrzegać zasad podwyższonej higieny: często myć ręce, pić wodę przegotowaną lub oryginalnie butelko­waną oraz dokładnie myć owoce i warzywa. Należy być szczególnie ostrożnym z jedzeniem i napojami zwłaszcza w pierwszych dniach pobytu, gdyż narażeni możemy być na zaburzenia żołądkowo-jelitowe potocznie określane mianem „zemsty faraona”. Jeśli zaczniemy odczuwać pierwsze objawy takich zaburzeń należy pójść do apteki i kupić leki (są niedrogie) lub udać się do lekarza. Poziom usług medycz­nych jest bardzo zróżni­cowany. Obok stosunkowo licznych, bardzo drogich przychodni i szpitali o renomie między­narodowej funkcjonuje sieć publicznych zakładów opieki zdrowotnej odbiegających pozio­mem usług od norm europejskich. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi 20–40 USD, a koszt jednodniowego pobytu w szpitalu, bez specjalistycznych zabiegów od 100 do 300 USD. Brak własnych środków finansowych jest równoznaczny z nie­możnością sko­rzystania z jakiejkolwiek opieki lekarskiej

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW PODRÓŻUJĄCYCH PO EGIPCIE

Można wystąpić o wydanie egipskiego prawa jazdy na podstawie polskiego dokumentu. Należy jednak bardzo uważać podczas prowadzenia samochodu. Ilość wypadków z powodu nieostrożnej jazdy lub nadmiernej prędkości jest w Egipcie wyższa niż przeciętnie.

PODRÓŻOWANIE PO EGIPCIE

Generalnie nie ma ograniczeń, jednak są miejsca niedostępne dla cudzoziemców (np. strefy wojskowe, bądź uznane przez władze za niebezpieczne). Zaleca się więc podróżowanie po trasach turystycznych chronionych przez policję.

BEZPIECZEŃSTWO W EGIPCIE

Egipt jest krajem zasadniczo bezpiecznym. Można się po nim swobodnie poruszać. Jednak kryzys bliskowschodni nie pozostaje bez wpływu na cały region, w tym Egiptu. Władze stosują w związku z tym szczególne środki ostrożności i policja jest obecna w bardzo wielu miejscach. Należy też pamiętać, że w ostatnich latach jednak znacznie wzrosła liczba kradzieży kieszon­kowych. Za przestępstwa w Egipcie są wymierzane są surowe kary (dotyczy to także cudzoziemców), najczęściej w trybie doraźnym, na podstawie regulacji obowiązującego w Egipcie od 1981 r. stanu wyjątkowego (w 2008 przedłużono obowiązywanie jego zaostrzonych przepisów o dwa lata). Ostatni zamach w Aleksandrii (01.01.2011) wskazuje jednak, iż nawet przy tak zdecydowanych środkach ostrożności akty terrorystyczne są możliwe. Zaleca się więc zachowanie maksymalnej ostrożności zwłaszcza przy indywidualnych podróżach po kraju. Należy ściśle przestrzegać zaleceń władz porządkowych oraz organizatorów wycieczek.

RELIGIA, OBYCZAJE W EGIPCIE

W Egipcie nie obowiązują szczególne ry­go­ry obyczajowe, ale Egipcjanie wg badań Gallusa zostali uznani za najbardziej religijny naród świata. Należy więc zwrócić uwagę na ubiór. Noszenie poza rejonami turystycznymi krótkich spódnic, szortów i strojów plażowych jest uznawane za niestosowne. Nie wolno fotogra­fo­wać obiektów wojskowych, rezydencji dostojników państwo­wych, a także mostów ani portów.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Dla turystów klimat Egiptu może być uciążliwy. W lecie tem­peratura często dochodzi do 40 st. C w cieniu. Duża różnica tempe­ratur między dniem a nocą oraz klimatyzacja w hotelach i autobusach są częstą przyczyną chorób. Należy unikać kąpieli w kanałach i jeziorach.
  • Dniem urzędowo wolnym od pracy jest piątek oraz sobota. Obec­ność w Egipcie ośmiomilionowej mniejszości chrześcijańskiej (Koptowie) spra­wia, że również w niedzielę mogą być trudności z załat­wieniem spraw w urzędach, zwłaszcza lokalnych. W nie­pełnym wymiarze urzędy pracują też w okresie świętego miesiąca ramadan.
  • Sklepy są czynne 7 dni w tygodniu, a wiele z nich, szczególnie w Kairze i Aleksandrii, przez całą dobę. Zaopatrzenie jest bardzo dobre, choć towary importowane są znacząco droższe niż krajowe. Relatywnie tanie są taksówki i komunikacja.

Informacje o Egipcie

Egipt

(arab. مصر Miṣr; dialekt egipski: Máṣr (/masˤɾ/); łac. Aegyptus, gr. Αίγυπτος Aígyptos), nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu (arab. جمهوريّة مصر العربيّة Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja) – państwo położone w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie. Od północy rozpościera się Morze Śródziemne a na wschodzie Morze Czerwone.

Geografia Egiptu

  • Długość granic: całkowita 2689 km (w tym: Strefa Gazy 11 km, Izrael 255 km, Libia 1150 km, Sudan 1273 km)
  • Długość wybrzeża: 2450 km
  • Najwyższy punkt: Góra Świętej Katarzyny 2629 m n.p.m.
  • Najniższy punkt: Al-Kattara 134 m p.p.m.
  • Współczynnik urbanizacji: 42% (2003)
  • Ważne miasta: Kair, Aleksandria, Luksor, Asuan, Asjut, Al-Mahalla al-Kubra, Giza, Port Said, Szubra al-Chajma, Suez, Fajum

Klimat Egiptu

W Egipcie przeważa klimat skrajnie suchy zwrotnikowy. Roczna suma opadów na ogół nie przekracza kilkudziesięciu milimetrów. Z tego względu większość ludności zamieszkuje tereny w delcie i dolinie Nilu. Nad rzeką istnieje oaza nadrzeczna, której długość wynosi niecałe 3 tys. kilometrów. Od tysiącleci w Egipcie tworzono system sztucznego nawadniania, znacznie zwiększając powierzchnię gruntów uprawnych. System nawadniający rozbudowano w 1970 roku, gdy w Asuanie zbudowano zaporę wodną, sztuczny zbiornik i elektrownię wodną.

Turystyka w Egipcie

Turystyka jest głównym źródłem dochodu kraju. W roku 2010 przybyło do Egiptu ponad 14,8 mln. turystów (ok.12,7 miliardów dolarów przychodów). Szczególnie stare egipskie zabytki są magnesem przyciągającym zagranicznych gości. Obok Gizy i Kairu turyści chętnie odwiedzają Aleksandrię i Luksor, skąd między innymi można dotrzeć do Doliny Królów. Luksor jest także punktem startowym dla podróży przez Nil do Asuan. Z tego miejsca oferowane są także loty i wycieczki autokarowe do Abu Simbel na Pustyni Nubijskiej i innych obiektów sakralnych wokół Jeziora Nasera. Większość operatorów podróży oferuje lot wewnętrzny do Kairu i po zwiedzeniu Kairu, urlop wypoczynkowy i kąpiele w Hurghadzie lub Szarm el-Szejk nad Morzem Czerwonym.

Nowoczesny kurort turystyczny Szarm el-Szejk na południowym krańcu Półwyspu Synaj jest szczególnie lubiany przez sympatyków nurkowania ze względu na liczne rafy koralowe. Jest to również punkt wypadowy na górę Synaj, gdzie Jahwe miał przekazać Mojżeszowi Dziesięć Przykazań oraz do prawosławnego Klasztoru św. Katarzyny, na skalistą pustynie Wyżyny Synajskiej, a także do Ziemi Świętej. Przy kurorcie znajduje się pierwszy egipski podwodny Park Narodowy Ras Muhammad. Wokół raf koralowych południowego Synaju, gdzie występuje ponad 250 różnych raf koralowych i 1000 gatunków ryb, w ciepłych wodach morskich spoczywają liczne wraki statków, które są chętnie odwiedzane przez nurków. W ostatnich latach wiele entuzjastów sportów podwodnych wybiera się również do położonego bardziej na północ Zatoki Akaby do Dahabu, Nuwajby i Taby.

Ze względu na wzrastające zainteresowanie turystyką nurkową udostępniono także miejscowości na południe od Hurghady wzdłuż zachodniego wybrzeża Morza Czerwonego: Safadża, Al-Kusajma i Marsa Alam, jak także Bir Szalatin. Przewiduje się, że niebawem otworzy się granica do trójkąta Hala’ib. 30 km od granicy z Sudanem, 20-25 km w głąb kraju znajduje się Park Narodowy, który stanowi nowy magnes dla turystów. Te ośrodki turystyczne stanowią również miejsca wypadowe na Pustynie Wschodnią i góry Atbaj.

Wszystkie te kurorty turystyczne położone są na Riwierze Morza Czerwonego.

Oazy zarówno te na Saharze, na Pustynii Libijskiej (Pustynia Zachodnie): Siwa, Fajum, Al-Bahrijja, Al-Bawiti, Ad-Dachila, Al-Farafira, Charga oraz te na Synaju: Wadi Fajran, Ajn Hudra czy Ajn Musa są również otwarte dla turystów.

W Aleksandrii znajduje się Bibliotheca Alexandrina, a wokół wybrzeża Morza Śródziemnego liczne podwodne wraki statków z okresu II wojny światowej.

W Egipcie znajduje się też wiele stanowisk archeologicznych, z których większa część jest otwarta dla zwiedzających.

Turystyka, jako główna gałąź przemysłu, po napadach terrorystycznych na cele turystyczne w latach 90. XX i pierwszej dekadzie XXI w. (Luksor 1997, Synaj 2004, Szarm el-Szejk 2005, Dahab 2006) musiała uporać się z częściowo silnymi zniszczeniami. 23 lipca 2005 roku nieznani sprawcy podłożyli w trzech miejscach (licznie odwiedzane przez turystów miejsca kąpieliskowe w Szarm el Szejk na Półwyspie Synaj) w sumie 400 kilogramów materiałów wybuchowych. 64 ludzi zginęło i więcej niż 200 zostało rannych.

Do zamachów obok Al-Kaidy przyznały się brygady Abdullaha Assamy, które także odnotowano jako odpowiedzialne za napady z października 2004 roku w Tabie. Nad bezpieczeństwem turystów czuwa specjalnie powołana w tym celu policja turystyczna, której funkcjonariusze znają główne języki obce (obowiązkowo angielski) i są przeszkoleni do niesienia im pomocy. Zorganizowane wycieczki do niektórych miejsc są obowiązkowo przez nich konwojowane lub przynajmniej towarzyszą im w autokarach. Okolice wszystkich atrakcji turystycznych, a także dworce i punkty kontrolne są strzeżone przez uzbrojone siły bezpieczeństwa, a agenci w cywilu kontrolują punkty handlowo-rozrywkowo-gastronomiczne.

Mapa

Pogoda

Prognoza pogody Kair, Egipt

{weather Cairo,Egypt}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.