TravelHoliday.pl

Cypr

Kategorie: Cypr
Republika Cypryjska
Stolica: Nikozja (Lefkosia)
Waluta: Euro (EUR)
Języki urzędowe: grecki, turecki
Inne języki: angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute na Cypr

Przewodnik Cypr

PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru do 90 dni jest pasz­port bądź dowód osobisty. Przed wy­jazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie z uwagi na zasady polityki bezpieczeństwa i zdrowia publicznego. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie w Larnace, Limasol i Pafos.

Wjazd i wy­jazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze w części wyspy zajętej przez Turcję jest źle widziany przez władze Republiki Cypryjskiej. Granicę Republiki Cypryjskiej z częścią wyspy okupowaną przez Turcję (formalnie jest to tzw. linia demarkacyjna) można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, w wyznaczonych punktach kontrolnych: Le­dra Palace, przy ul. Ledra Street, Agios Dometios w Nikozji, Strovilia, Perga­mos, Astromeritis Zodia. Główne punkty kontrolne, Ledra Palace i przy ul. Ledra Street w Nikozji, są przeznaczone tylko dla pieszych. W pozostałych punktach możliwe jest przekraczanie granicy pieszo i samochodem.

Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamen­tu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy oby­watele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyska też członek rodziny obywatela UE nie mający unijnego obywatelstwa, niezależnie od jego przynależności państwowej.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego. Przy pobytach powyżej 3 miesięcy należy jedynie uzyskać zezwolenie na pobyt tzw. „Yellow Slip".

PRZEPISY CELNE

Dopuszczalny jest wwóz i wywóz waluty bez ograniczeń, pod warunkiem zadeklarowania jej na przejściu granicznym. Do kwoty 10000 EUR wystarczy wyciąg z banku, powyżej tej sumy potrzebne jest specjalne pozwolenie banku. Nie ma szcze­gólnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów. Uwaga: Towary kupione na północy (po stronie okupowanej przez Turcję) mogą być skonfiskowane. Wartość zakupów dokonanych w północnej części wyspy nie może przekraczać 135 EUR, nie wol­no przewozić stamtąd produktów wyprodukowanych przez firmy tureckie, maksymalnie można mieć ze sobą 1 l alkoholu i 2 paczki papierosów (40 szt.). Na terytorium Republiki Cypryjskiej nie można wwozić produktów mlecznych i mięsa.

UBEZPIECZENIE

Indywidualne ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednakże wskazane jest wykupienie pakietu ubezpiecze­niowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego).

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Na Cyprze nie występują zagrożenia sanitarnoepidemiologiczne, nie są wymagane szcze­pienia ochronne.

Generalnie leczenie jest odpłatne i kosztowne. Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi od 73 EUR dziennie, a w prywat­nej klinice od 86 EUR (plus koszty leczenia i minimum 20 EUR za każdą konsultację lekarską). Wizyta u lekarza specjalisty kosz­tuje od 20 EUR w sektorze państwowym i od 35 EUR w sekto­rze prywatnym. Jedynie w nagłych wypadkach udzielenie przez szpital niezbędnej pomocy jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, aby zawsze mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia obywatelom Unii Europejskiej korzystanie z opieki medycznej w innych krajach członkowskich.

Po przedstawieniu EKUZ można skorzystać ze świadczeń lekarzy pracujących w państwowych szpitalach lub ośrodkach zdrowia. Leczenie specjalistyczne i szpitalne wymaga skierowania. W nagłych przypadkach można zgłaszać się bezpośrednio do szpitali. Wizyta u lekarza lub stomatologa wiąże się ze zryczałtowaną opłatą (2 EUR). Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru. Koszty specjali­stycznego transportu medycznego do Polski w przypadku braku stosownego indywidualnego ubezpieczenia pokrywa pacjent lub jego rodzina. Do wystawienia recepty objętej refundacją upraw­niony jest lekarz działający w ramach państwowej służby zdro­wia (receptę należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ). Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji. W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w mi­nisterstwie zdrowia: Ministry of Health, Prodromou 1, Chilonos 17 1448 Nicosia, Cyprus, tel. 00357 22 605300, faks 00357 22 305803, email: E-Mail Image .

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi minimum 25 EUR dziennie. Ubezpieczenie samochodu nie obejmuje obszaru północnej części Cypru (aby tam się udać, wymagane jest wykupienie nowego ubezpieczenia). Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wol­no używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., na drogach szybkiego ruchu 100 km/godz., na pozostałych drogach – w zależności od znaków drogowych.

PODRÓŻOWANIE PO CYPRZE

Sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej nie jest zbyt rozbudowana. W miejscowościach nadmorskich kursują autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli; połączenia międzymiastowe ograniczają się do kilku autobusów dziennie, kursujących głównie między pięcioma miejscowościami: Nikozją, Larnaką, Limasol, Pafos i Ayia Napą. Lukę w komunikacji wypełniają tzw. service taxi (np. Travel Express), czyli taksówki zbiorowe. Są one stosun­kowo tanie i szybkie.

BEZPIECZEŃSTWO NA CYPRZE

Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze jest niewielkie, coraz częściej zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe. Mieszkańcy są przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców, w szczególności do turystów.

OBYCZAJE

Nie obowiązują tu szczególne normy prawne ani zwyczajowe, które mogłyby prowadzić do konfliktów. Należy jednak pamiętać o odpowiednim stroju przy zwiedzaniu świątyń – ramiona i kolana muszą być zakryte. W wielu świątyniach można pożyczyć spodnie lub chusty, które należy nałożyć pod­czas zwiedzania. Może się zdarzyć, że nieodpowiednio ubrana osoba nie zostanie wpuszczona.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Na Cyprze obowiązuje waluta EURO, która zastąpiła funta cypryjskiego. W terminie do 31.12.2009 r. funt cypryjski będzie wymieniany na EURO bez prowizji w Banku Centralnym w terminie do 31.12.2009 r. Ostateczny termin wymiany banknotów (funtów cypryjskich) został ustalony na 31.12.2017 r.
  • Na Cyprze sieć banków jest dobrze rozbudowana – nie ma problemów z pobieraniem waluty z bankomatów. Należy pamiętać, że na Cyprze nie ma możliwości wymiany złotych polskich na inną walutę.
  • Na Cyprze zwyczajem jest późne spożywanie obiadokolacji – restauracje otwierane są w większości przypadków wieczorem od godz. 20.00.
  • Urzędy państwowe, w tym poczta, otwarte są tylko do godzi­ny 12.30.
  • Środa po południu to dzień wolny od pracy dla sklepów; wyjątek stanowią sklepy znajdujące się w miejscach uczęszczanych przez turystów.
  • W dniu 20 października 2006r. weszła w życie nowelizacja cypryjskiego kodeksu karnego, zgodnie z którą korzystanie i rozporządzanie nieruchomościami bez zgody właściciela stanowi przestępstwo według prawa cypryjskiego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 7. Nowelizacja kodeksu karnego służy ochronie prawa własności Greków cypryjskich, którzy zostali po 1974r. wysiedleni z terytorium Cypru Północnego i zmuszeni do pozostawienia nieruchomości na stronie okupowanej przez Turcję. Także pobyt turystyczny w hotelach należących przed 1974r. do Greków cypryjskich może zostać uznany za korzystanie z nieruchomości bez zgody właściciela. Przed dokonaniem rezerwacji w hotelu znajdującym się na terytorium Cypru Północnego, należy sprawdzić stan prawny tego hotelu. Lista hoteli znajdujących się na stronie Cypru Północnego wraz z wyszczególnieniem narodowości ich właścicieli znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej: http://www.mfa.gov.cy/mfa/properties/occupiedarea_properties.nsf/index_en/index_en?OpenDocument. Jeżeli na ww. stronie jest informacja, że hotel należy do Greka cypryjskiego, znaczy to, że zgodnie z prawem cypryjskim hotel ten funkcjonuje nielegalnie (bez zgody właściciela), a osoba, która zdecyduje się na pobyt w tym hotelu, popełni przestępstwo. Na terytorium Cypru Północnego, legalnie można zatrzymywać się jedynie w hotelach będących własnością Turków cypryjskich.
  • Zabroniony jest wstęp na teren brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych ozna­czonych znakami zakazu.
  • Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna – 112 lub 199.

Mapa


Pogoda

{weather Lefkosia,Cyprus}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.