TravelHoliday.pl

Boliwia

Republika Boliwii
Stolica: La Paz (siedziba rządu i parlamentu)
Sucre (stolica konstytucyjna)
Waluta: boliviano (BOB), w obiegu też USD;
1 USD = 8,2 BOB
Języki urzędowe: hiszpański, keczua, ajmara
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Boliwia

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Polscy turyści udający się do Boli­wii są zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku pobytu do 90 dni. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Boliwia nie ma przedstawicielstwa dyplo­matycznego w Polsce. Oso­by udające się na okres dłuższy niż 3 miesiące winny ubiegać się o wizę w Ambasadzie Boliwii w Berlinie. Przy wyjeździe obowiązuje opłata lotniskowa w wysokości 25 USD od osoby.

PRZEPISY CELNE

Wwóz, wymiana i wywóz pieniędzy nie podlegają ograniczeniom do kwoty 10 tys. USD. Nie ma ogra­niczeń celnych, które odbiegałyby od powszechnie stoso­wanych. Obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego; nieprzestrzeganie ich podlega suro­wym karom. Przy zakupie pamiątek imitujących wyroby kultur prekolumbijskich należy zachować dowód zaku­pu w celu okazania go podczas kontroli bagażu na lotnisku.

PRZEPISY PRAWNE

Posiadanie i przemyt narkotyków są surowo karane.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne nie są wymagane, zalecane jest jednak ich wykupienie – zwłaszcza od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Szczepienia nie są obo­wiązkowe, jednak wskazane jest zaszczepienie się przeciw żółtej febrze, jeśli planuje się podróże w rejon lasów tropi­kalnych. W dżungli na wschodzie i północy kraju istnieje umiar­ko­wane zagrożenie malarią i dengą. Na większości obsza­rów górskich występuje ryzyko zakażenia chorobą Chagasa, przenoszoną przez plu­skwiaki. Ponieważ znaczna część Boliwii leży na obszarze wysokogórskim (np. stolica La Paz na wysokości ok. 4000 m n.p.m.), trzeba się liczyć z możliwością wystąpienia ob­jawów choroby wysokościowej (soroche), takich jak bóle głowy, jamy brzusznej i torsje. Objawy te na ogół ustają po mniej więcej dobie, jednakże osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem podróży. By uniknąć efektu soroche lub przynaj­mniej go złagodzić, należy przestrzegać odpowiedniej diety (posiłki lekkostrawne, bez mięsa, mleka i alkoholu) na jeden dzień przed przyjazdem i w pierwszym dniu pobytu w rejonie wysokogórskim.
W większych miastach turyści mogą korzystać z ogólnie dostęp­nej pomocy i opieki lekarskiej, nie zawsze jednak jest ona na wysokim poziomie. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi 25 USD, wizyta u dentysty kosztuje 30 USD, doba w klinice prywatnej: 60–100 USD.

PODRÓŻOWANIE PO BOLIWII

Nie ma ograniczeń urzę­dowych. W całym kraju znajduje się bardzo dużo punktów kontroli anty­narkotykowej. Drogi w Boliwii są niebezpieczne ze względu na warun­ki terenowe i zły stan na­wierzchni. Zaleca się uważnie wybierać linie autobusowe, zwracając uwagę na stan tech­niczny pojaz­dów. Poważne utrudnienia w podróżach po kraju mogą spowodować blokady dróg, a także portów lotniczych wywołane protestami grup społecznych. Działa linia kolejowa łącząca południe i wschód Boliwii z Ar­gen­tyną (z pominięciem stolicy La Paz).
Częste są przypadki odwoływania lotów. Obowiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę (25 USD od osoby) oraz na liniach krajowych (ok. 2-3 USD).
Podczas podróży po Boliwii należy liczyć się również z utrudnieniami w transporcie mogącymi wynikać z warunków klimatycznych (zwłaszcza w porze deszczowej w miesiącach grudzień – kwiecień częste są lawiny błotne, osunięcia dróg i mostów itp.) oraz złego stanu technicznego środków transportu.

BEZPIECZEŃSTWO W BOLIWII

Sytuacja polityczna i spo­łecz­na jest niestabilna. Zaleca się ograniczenie wyjazdów turystycznych do wschodnich departamentów Boliwii (La Paz, Oruro, Uyuni). Oprócz pospolitych napadów rabunkowych i przy­pad­ków kradzieży zdarzają się agresywne zachowania miej­scowej ludności. Częste napady odno­towuje się na atrak­cyjnym szlaku turystycznym z La Paz do Yungas. Nie­bez­pieczny ze względu na uprawy koki jest nizinny obszar Cha­pare, położony na północ od Santa Cruz. W dużych miastach należy zachować szczególną ostrożność w miejscach wzmożo­nego ruchu turystycz­nego (place, muzea, kościoły, targi, dworce) ze względu na częste kradzieże dokumentów i mienia osobistego. Zdarzają się przypadki okradania turystów przez osoby podające się za policjantów i posługujące się fałszywymi dokumentami tożsamości lub legitymacjami policyj­nymi.

ŚWIĘTA

Nowy Rok, poniedziałek i wtorek karnawału, 1 maja, 6 sierpnia – Święto Narodowe, 1 i 2 listopada – Wszyst­kich Świętych i Zaduszki, 25 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Honorowane są karty kredytowe, m.in. MasterCard, VISA i American Express.
  • Urzędy pracują od 8.30 do 16.30, a sklepy otwarte są na ogół w go­dz. 10.00–13.00 i 15.00–19.00.

Mapa

Pogoda

{weather La Paz,Bolivia}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.