TravelHoliday.pl

Benin

Republika Beninu
Stolica: Porto Novo (stolica konstytucyjna)
Cotonou (siedziba rządu i centrum administracyjne)
Waluta: frank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XOF), 1 XOF = 100 centymów;
1 USD = ok. 500 XOF; 1 EUR = ok. 656 XOF
Język urzędowy: francuski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik po Beninie

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udający się do Beninu muszą mieć ważną wizę na przejazd i pobyt. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i kon­su­larnych Beninu (w Polsce brak, najbliższe w Moskwie) lub na granicy Beninu. Wjazd następuje na podstawie czasowego ze­zwo­lenia, a wizę pobytową wystawia najbliższy urząd imigra­cyjny w pierwszy dzień roboczy. Należy przedstawić powrotny bilet lotniczy lub środki finansowe na jego zakup (np. w postaci kaucji wpłaconej do banku lub biura podróży).

PRZEPISY CELNE

Restrykcje celne nie odbiegają od po­wszech­nie przyjętych standardów.

PRZEPISY PRAWNE

Konsekwencje naruszenia prawa są w Be­ni­nie bardzo dotkliwe. Obowiązujące uregulowania prawne wpro­wa­dzają bardzo surowe kary, przy czym już nawet podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do bardzo przykrych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i podlega surowym karom.

UBEZPIECZENIE

Może być wymagane posiadanie ubez­pieczeń osobowych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagranicz­nych towarzystw ubezpieczeniowych, także polskich.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Występuje duże za­gro­żenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie takimi chorobami, jak: malaria, cholera, tyfus, żółta febra, wirusowe zapalenie opon mózgowych, AIDS, a także wieloma chorobami tropi­kalnymi, jednak poziom ryzyka może być bardzo różny, zależnie od miejsca pobytu w Beninie i warunków higie­nicznych. Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze, wykonane co najmniej 10 dni przed datą wjazdu do Beninu. Dostęp do opieki medycznej jest bardzo ograniczony, prak­tycznie możliwy jedynie w dużych miastach. Poziom usług lekarskich (które są kosztowne) znacznie odbiega od stan­dardów światowych. Poważniejsze zabiegi trzeba wykonywać w Europie. Koszt wizyty lekarskiej to ok. 100 USD, łącznie np. z badaniem krwi na malarię; doba pobytu w szpitalu kosztuje 100–250 USD.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Podróżując samochodem, należy mieć międzynarodowe prawo jazdy.

PODRÓŻOWANIE PO BENINIE

Główne miasto kraju, Cotonou, ma regularne połączenia lotnicze z Paryżem i Brukselą oraz ze stolicami większości krajów zachodniej Afryki. Ponadto nie­wielkie lotniska lokalne funkcjonują w Save i Parakou. Swo­bodne przemieszczanie się po terytorium kraju nie nastręcza problemów. Komunikacja drogowa obsługiwana jest przez auto­busy i mikrobusy. Jakość usług jest niska – nie ma roz­kładów jazdy, pojazdy często ulegają awariom. Główne drogi asfaltowe wiodące z południa kraju ku granicy z Nigrem i Burkina Faso są w dobrym stanie. Istnieje połączenie kolejowe Cotonou–Parakou.

BEZPIECZEŃSTWO W BENINIE

Benin w porównaniu z innymi państwami regionu jest krajem stosunkowo bezpiecznym dla turystów. Większe zagrożenie przestępczością pospolitą występuje tylko w Cotonou i w pobliżu przejść granicznych. Odradza się samotne spacery w miastach w nocy.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Wymiany obcych walut można dokonywać w oficjalnych biurach wymiany, w bankach i hotelach. Karty kredytowe VISA są honorowane w niektórych bankach oraz w naj­większych hotelach (Marina i Novotel). Karty American Express nie są akceptowane przez banki, natomiast można nimi płacić w wymienionych hotelach.
  • W porównaniu z większością państw afrykańskich baza tu­rystycz­na jest w Beninie stosunkowo dobrze rozwinięta. W większych miastach są sklepy z artykułami potrzebnymi Europejczykom, restauracje, hotele.
  • Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych przekupniów są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość oferowanych towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny oferowana przez sprzedawcę cudzoziemcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
  • Wykonywanie zdjęć jest dozwolone wszędzie poza wy­raź­nie oznaczonymi obszarami zastrzeżonymi. Przez wzgląd na miejscowe zwyczaje, aby nie narazić się na agresywne reak­cje, należy zasięgnąć informacji co do możliwości fotogra­fowania obiektów kultury tradycyjnej, a fotografując ludzi – spytać ich o zgodę.

Mapa Benin

Pogoda

{weather Porto Novo,Benin}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.