TravelHoliday.pl

Bengladesz

Ludowa Republika Bangladeszu
Stolica: Dhaka
Waluta: taka (BDT), 1 BDT = 100 paisa;
1 USD = ok. 70 BDT
Język urzędowy: bengalski
Inne języki: angielski
Znajdź online wycieczkę i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Bengladesz

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

Obywatele polscy udający się do Bangladeszu objęci są obowiązkiem wizo­wym. Ze względu na brak przedstawicielstwa dyploma­tycznego Bangladeszu w Polsce wnioski wizowe można składać w amba­sa­dzie tego kraju w Hadze. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe – minimum 6 miesięcy ponad termin planowanego wyjazdu z Bangladeszu. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, niemniej podróż­ny winien być w posiadaniu zarówno biletu, jak i innych dokumentów dotyczących dalszej podróży lub powrotu. Wyma­gane jest posiadanie środków finansowych na okres pobytu, jednak ich wysokość nie jest dokładnie określona.

PRZEPISY CELNE

Przepisy dewizowe nie nakładają ograniczeń co do wwozu obcych walut w postaci gotówki, czeków podróż­nych, kart kredytowych. Jednakże kwoty od 5000 USD wzwyż należy zgłosić, wypełniając walutową deklarację, po­świad­czaną przez celnika. Przy wyjeździe z Bangladeszu turysta może wywieźć całą zadeklarowaną przy wjeździe kwotę, pomniej­szoną o dokonane w trakcie pobytu wydatki.

Do Bangladeszu bez opłat celnych można wwieźć przedmioty oso­bistego użytku (ubranie, bieliznę, obuwie, przybory toaletowe), w tym biżuterię osobistą o wartości nie przekraczającej 3000 BDT (ok. 50 USD). Bez cła można wywieźć wyroby miejscowego rękodzieła i pamiątki (z wyjątkiem antyków i dzieł o wartości historycznej) o wartości nie przekraczającej 3000 BDT. Dozwolone jest bez­cłowe wwiezienie do Bangladeszu 1 l alkoholu i 200 szt. papie­rosów na potrzeby własne.

PRZEPISY PRAWNE

Przemyt oraz posiadanie narkotyków podlegają wysokim karom (do kary śmierci włącznie).
Pozostawanie na obszarze Bangladeszu bez ważnej wizy stanowi poważne wykroczenie.

MELDUNEK

Nie ma formalnego obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w kraju tymczasowo. W kwestio­nariuszach, które należy wypełnić przy wjeździe i wyjeździe, trzeba jednak podać adres pobytu.

UBEZPIECZENIE

Cudzoziemcy nie mają obowiązku posia­dania ubezpieczeń komunikacyjnych. Przed wyjazdem należy się upewnić, że wykupiona polisa ubezpieczeniowa będzie uznawana na obszarze Bangladesz, jak również, że obejmuje ona usługę transportu chorego poza Bangladesz. Można wykupić polisę w miejscowych firmach ubezpie­czeniowych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Bangladesz leży w strefie gorącego, wilgotnego klimatu tropikalnego i zaliczany jest do grupy krajów wysokiego ryzyka zachorowań. Każdy turysta przy­by­wający do Bangladeszu powinien mieć ważną między­narodową kartę szczepień. W praktyce służby graniczne nie żądają jej okazania, natomiast wymagane są szczepienia przeciwko żółtej febrze od cudzoziemców przybywających z obszarów wystę­powania tej choroby. Dla własnego bezpie­czeństwa podróżnym zaleca się szczepienia przeciw tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (typu A i B) oraz wirusowemu zapaleniu opon mózgowo­-rdzeniowych.

Należy mieć ważne szczepienie przeciwko poliomyelitis (choroba Heinego­-Me­diny). W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzka stacją sanitarno – epidemiologiczną. Występuje poważne zagrożenie chorobami inwazyjnymi i zakaźnymi: malarią, dengą, tężcem, biegunkami zakaźnymi, odmianami żółtaczki (typu A i B); zagrożenie to jest zwielokrotnione przez brak higieny, złe warunki komunalne i niski poziom służby zdrowia. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia cholery (szczególnie w okresach rokrocznie powtarzających się w tym kraju powodzi).

Częste są również zakażenia pasożytnicze (ameba, lamblia, robaczyce) czy bakte­ryjne. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań, trzeba przestrzegać zasad higieny. Należy używać wody filtro­wa­nej i gotowanej, dokładnie myć warzywa i owoce w specjalnych roztworach, unikać przebywania w miejscach, gdzie jest dużo komarów (szczególnie wieczorem i nocą), nosić ubrania maksymalnie zakrywające ręce i nogi, stosować repelenty. Wskazane jest spanie pod moskitierą. Ochrona przed malarią konieczna jest przez cały rok.

W stolicy można skorzystać z opieki medycznej w prywatnych klinikach i szpitalach zatrudniających lekarzy wykształconych za granicą, jed­nak z reguły nie są one wyposażone w wysokiej jakości sprzęt i apa­raturę medyczną. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi od 4 do 10 USD. Dzień pobytu w szpi­talu kosztuje od ok. 10 USD (sala ogólna) do 50–70 USD (oddzielny pokój). Na dobrym poziomie są usługi stomato­logiczne w klinikach dentystycznych prowa­dzonych przez cudzoziemców. Apteki są dobrze zaopatrzone w lekarstwa dostępne bez recept.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

W Bangladeszu nie uznaje się obcych dokumentów zezwalających na prowadzenie pojaz­dów mechanicznych. Dla potrzeb prowadzenia pojazdu po drogach publicznych należy legitymować się międzynarodowym prawem jazdy. Z uwagi na specyfikę lokalnego ruchu drogowego (ruch lewo­stronny, po­wszechne nieprzestrzeganie przepisów, fatalny stan dróg) zaleca się korzystanie z niedrogich usług kierowców miejscowych lub wynajmowania samochodu łącznie z usługa kierowcy. Z uwagi na stan bezpieczeństwa na drogach, zaleca się powstrzymanie od podróżowania poza aglomeracjami miejskimi po zapadnięciu zmroku.

PODRÓŻOWANIE PO BANGLADESZU

Nie ma ograniczeń w poru­szaniu się po kraju z wyjątkiem stref wojskowych. Z uwagi na starcia pomiędzy grupami etnicznymi w regionie Wzgórz Chittagong wyjazdy do tego miejsca powinny być z wyprzedzeniem 10 dniowym notyfikowane władzom regionalnym (Chitagong Divisional Commissioner’s Office lub Deputy Commissioner’s Office).

BEZPIECZEŃSTWO W BANGLADESZU

Zagrożenie przestępczością jest wysokie. Należy zachować szczególne środki ostrożności, a w nocy unikać przebywania w niektórych dzielnicach dużych aglo­meracji. Często zdarzają się napady na ludzi, mieszkania, rezy­dencje, samochody i autobusy. Na drogach operują gangi motocyklowe rabujące podróżnych. Na lotniskach należy unikać korzystania z przypadkowych bagażowych, którzy często okazują się być złodziejami.

Zagro­żenie potę­gują walki między głównymi ugrupowaniami politycznymi, często przybierające formy działań terro­rys­tycznych. Akty prze­mocy i wandalizmu towarzyszą również formalnie ogłaszanym, paraliżującym cały kraj, strajkom generalnym (tzw. hartale).

Należy mieć na uwadze, że na granicy lądowej z Indiami w regionie Branambaria dochodzi od czasu do czasu do wymiany ognia pomiędzy służbami ochrony granic.

Należy unikać okazywania na zewnątrz swojej zamożności (ograniczenie biżuterii noszonej na sobie do absolutnego minimum). Zbytnie afiszowanie się ze swoja zamożnością niesie ze sobą groźbę brutalnych napadów rabunkowych.

Należy zawsze być w posiadaniu fotokopii swojego paszportu i wizy. Należy unikać gromadzenia noszonych przy sobie dokumentów i środków płatniczych w jednym miejscu (torba, plecak, jedna kieszeń, portfel).

RELIGIA, OBYCZAJE

Należy przestrzegać miej­sco­wych norm obyczajowych i religijnych – stosowne zacho­wanie oraz noszenie odpowiedniego ubioru (niewskazane jest noszenie zbyt skąpych strojów). Bangladesz jest krajem muzułmań­skim stosunkowo tolerancyjnym, a miejscowa lud­ność znana jest z wyrozumiałego i przyjaznego traktowania cudzo­ziemców. Jednak z uwagi na specyficzną sytuację kobiet i ich ograniczony udział w życiu publicznym podróżujące sa­motnie turystki mogą być narażone na nieprzyjemności (naga­bywanie przez mężczyzn).

ŚWIĘTA

Oficjalne święta państwowe to 17 i 26 marca, 14 kwiet­nia, 1 maja, 15 sierpnia, 15 października, 16, 25 i 31 grudnia. Ponadto obchodzonych jest wiele ruchomych muzułmań­skich i hinduistycznych świąt religijnych.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Wymiany walut dokonują banki oraz prywatne kantory.
  • Z uwagi na znaczną skalę oszustw należy z dużą ostrożnością używać kart płatniczych.
  • W okresie od czerwca do września w Bangladesz trwa sezon monsunowy
  • Bangladesz jest krajem stosunkowo tanim dla turystów: nie­drogie są podstawowe artykuły żywnościowe, komunikacja, skromne, ale czyste i klimatyzowane pensjonaty, usługi itd.
  • W większości sklepów, poza supermarketami, towary nie są oznakowane cenami i obowiązuje zasada targowania się o cenę.
  • Godziny pracy urzędów: 8.00–16.00 (z przerwą na obiad), w czwartki do 13.00. Sklepy otwarte są od 8.00 do późnych godzin wieczornych. Dniem wolnym od pracy jest piątek.
  • Hotele znanych międzynarodowych sieci są bardzo drogie, a jakość świadczonych usług nie zawsze jest wysoka.
  • Należy wystrzegać się kupowania produkowanych nie­le­galnie napojów alkoholowych: mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Obowiązuje zakaz konsumpcji alko­holu w miej­scach publicznych (poza hotelami i niektórymi restauracjami, gdzie można go nabyć).
  • Naturalnym źródłem zagrożenia są katastrofy żywiołowe związane ze specyfiką klimatu i położeniem geograficznym. Terenami szczególnie zagrożonymi są wybrzeża Zatoki Ben­galskiej i obszary położone do kilkudziesięciu kilometrów w głąb kraju.

Mapa Bengladesz

Pogoda

{weather Dacca,Bangladesh}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.