TravelHoliday.pl

Albania

Kategorie: Albania
Republika Albanii
Stolica: Tirana
Waluta: lek albański (LK);
1 USD = ok. 100 LK
Język urzędowy: albański
Znajdź wycieczkę lub wczasy do Albanii i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Albania

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE DO ALBANII

Obywate­le RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Al­banii jednorazowo do 30 dni, zachowując prawo przedłużenia poby­tu maksymalnie do 90 dni w okresie jednego roku. Formalności związanych z przedłużeniem pobytu można dopełnić w komi­sariacie policji właściwym dla miejsca po­bytu. Od obywateli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdo­wych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów. Nie wymaga się od turystów posiadania powrot­nego biletu ani określonej kwoty pieniędzy. Od maja 2009 r. obywatele UE mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie dowodów osobistych.

PRZEPISY CELNE

Nie ma specjalnych uregulowań doty­czących wwozu pieniędzy; wywóz pieniędzy ograniczony jest do kwoty 10 tys. EUR na osobę. Nie ma restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.

MELDUNEK

Nie ma obowiązku meldunkowego.

UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie osobowe nie jest obo­wiąz­ko­we. W Albanii nie ma towarzystw współpracujących z polskimi firmami ubezpieczeniowymi.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

Od przyjeżdżających do Albanii nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. W Tiranie i większych miastach powstały prywat­ne przychod­nie lekarskie o dobrym poziomie diagnostycznym (bez możliwości hospitalizacji). Koszt wizyty wynosi ok. 20-30 EUR.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

Respektowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC – tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielo­ne karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubez­piecze­nio­we. Kierowca otrzymuje przy wjeździe na teren Albanii zaświadczenie o wwożonym samochodzie. Należy sprawdzić wpisane dane.

Jeżeli służby graniczne z jakiegoś powodu nie dają tego zaświadczenia należy osobiście się o nie upomnieć (dla uniknięcia kłopotów przy wyjeździe). Ostatnio zmodernizowano część dróg głównych. Nie zaleca się porusza­nia po drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników dróg (motocykle, rowery, piesi) oraz nieozna­kowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne).

BEZPIECZEŃSTWO W ALBANII

Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość kradzieży mienia lub samochodu. Do miejsc szczególnie niebez­piecz­nych zaliczyć można górskie tereny północnej Albanii.

RELIGIA, OBYCZAJE W ALBANII

W Albanii obowiązują normy obyczajo­we podobne do norm przyjętych w innych krajach bałkańskich. Na terenach wiejskich turystyka nie jest popularna, co niesie ze sobą pewne utrudnienia. Albania to kraj tolerancji religijnej, a kwestie natury religijnej nie stwarzają problemów przyjezdnym.

ŚWIĘTA W ALBANII

Dniami wolnymi od pracy są początek i koniec muzułmańskiego postu ramadanu – tzw. Mały i Duży Bajram, ponadto Boże Narodzenie (obchodzone dwukrotnie: w grudniu wg wyznania katolickiego – 1 dzień, w styczniu wg wyznania prawosławnego – 1 dzień), Nowy Rok, 1 maja, 28 i 29 listopada – Święto Niepodległości.

PRZYDATNE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH PO ALBANII

  • Jest coraz więcej bankomatów, jednakże w większości tylko dla posiadaczy kart wyda­nych w Albanii.
  • Baza turystyczna jest już dobrze rozwinięta. W Tiranie i większych miastach można zatrzymać się w kilku hotelach o wysokim standardzie. Powstały również hotele dla podróżnych mniej zasobnych. Na wybrzeżu jest duży wybór pensjonatów i małych hoteli. Brakuje pól namiotowych. Pola kempingowe nieliczne.
  • Dyskomfortem – nie tylko dla turystów – są na terenie całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji okresowe przerwy w dosta­wach energii elektrycznej i wody, dochodzące do kilku godzin na dobę.
  • Pewnym utrudnieniem jest niewydolna sieć telefoniczna i częste przeciążenia łączy internetowych. Sieć telefonii komórkowej nie obejmuje terenów północnych i górskich.
  • Znajomość języków obcych nie jest powszechna na pro­wincji. W dużych mia­stach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, a na południu kraju także greckim.
  • Urzędy pracują w okresie letnim w godzinach 8.00–14.00 i 16.00–18.00, w okresie zimowym w godzinach 8.00–16.00.
  • Sklepy otwarte są w zależności od decyzji właściciela, zwy­czajowo od 8.00 do 21.00; w okresie letnim niektóre sklepy zamykane są w godzinach 12.00–16.00.

Mapa

Pogoda

{weather Tirana ,Albania}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Comments

Arkan 2011-03-09 16:25 #1

Trochę fajnych informacji o Albanii jest na portalu albania.com.pl.
Podobno Lonely Planet zachwala ten kraj jako miejsce godne zobaczenia w 2011 roku.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.