TravelHoliday.pl

Afganistan

Kategorie: Afganistan
Islamska Republika Afganistanu
Stolica: Kabul
Waluta: afgani (AFN), 1 AFN = 100 pul;
1 USD = 50 AFN
Język urzędowy: paszto (pusztu), dari (odmiana perska)
Znajdź wycieczkę do Afganistanu i sprawdź oferty last minute

Przewodnik Afganistanie

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE DO AFGANISTANU

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Afganistanu. Z zasady nie udziela się wiz na przejściach granicznych.

PRZEPISY PRAWNE W AFGANISTANIE

Za przewożenie, posiadanie i konsumpcję narkotyków, alkoholu lub wieprzowiny grozi kara więzienia.

UBEZPIECZENIE W AFGANISTANIE

Przed przyjazdem do Afganistanu konieczne jest wykupienie ubezpieczeń osobowych, z opcją transportu chorego na leczenie w innym kraju.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA W AFGANISTANIE

Problemy sanitarno­-epide­mio­logiczne oraz niedostateczny stan opieki medycznej (nie­dostatek personelu medycznego, podstawowych leków i środ­ków higieny) stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia. Przed podróżą do Afganistanu należy zasięgnąć rady służb medycz­nych w kraju co do wymaganych szczepień. Na niektórych obszarach Afga­nistanu istnieje zagrożenie malarią. Powszech­na jest gruźlica.

Poważny problem stanowią takie choroby jak żółtaczka zakaźna, leiszmanioza (biały trąd), denga, dur brzuszny, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, cholera i infekcje dróg oddechowych nasilające się w okresach suchych miesięcy letnich. Powszechnie występujące zanieczyszczenie wody pałeczkami E. Coli powoduje częste i przewlekłe zatrucia żołądkowe. Duże niebezpieczeństwo stwarzają występujące zwierzęta jadowite, w tym węże, pająki, skorpiony, skolopendry i solfugi

PODRÓŻOWANIE PO AFGANISTANIE

Większość dróg jest w bardzo złym stanie. Kierowcy nie przestrzegają standardów tech­nicz­nych ani zasad kodeksu drogowego. Nie stosuje się ubez­pieczeń pojazdów. W razie wypadku dodatkowym za­gro­żeniem może być agresywne zachowanie miejscowych uczestników zda­rzenia. Ze względów bezpieczeństwa, w związku z licznymi przypadkami porwań obcokrajowców oraz podkładanymi przy drogach ładunkami wybuchowymi, zaleca się niekorzystanie z transportu lądowego przy podróżach pomiędzy poszczególnymi regionami kraju (w szczególności dotyczy to drogi Kabul – Kandahar oraz pozostałych szlaków na południu i wschodzie Afganistanu).

Przemieszczanie się pomiędzy dużymi miastami ułatwia istnienie połączeń lotniczych. Są one obsługiwane przez kilka miejscowych linii lotniczych, w tym narodowego przewoźnika „Ariana” oraz specjalną agendę ONZ UNHAS.

BEZPIECZEŃSTWO W AFGANISTANIE

Afganistan pozostaje obszarem szczegól­nego zagrożenia atakami o podłożu terrorystycznym, a także kryminalnym. Poza obywatelami państw koalicji antyterro­rystycz­nej celem ataków zbrojnych i zamachów bombowych mogą być nadal wszelkie miejsca zgromadzeń, instytucje międzynarodowe, biura organizacji pomocowych i misji huma­nitarnych oraz ONZ, a także hotele, w których zatrzymują się cudzoziemcy.

Ze względu na pozostałości po dzia­łaniach wojennych (miny, niewypały itp.) należy unikać poru­szania się po poboczach dróg i nieznanych terenach, zwłaszcza poza obszarem miejskim Kabu­lu. Nie zaleca się wyjazdów poza tereny miejskie kontrolowane przez centralne władze afgańskie i siły koalicji antyterro­rys­tycz­nej, jeśli nie jest to niezbędne z ważnych względów zawodowych i służbowych.

Szczególnie częste incydenty terrorystyczne oraz zagrożenia typu wojennego i kryminalnego odnotowuje się w południo­wych i wschodnich prowincjach Afganistanu. Zwiększenie obec­ności Pol­skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie od wiosny 2007 r. spowodowała wzrost zagrożenia dla obywateli pol­skich, którzy mogą być narażeni m.in. na porwania.

RELIGIA, OBYCZAJE W AFGANISTANIE

Afganistan jest krajem muzułmańskim, przestrzegającym zwyczajów i praw wynikających z zasad isla­mu. Inna niż islamska misyjna działalność religijna jest zaka­za­na. Względy bezpieczeństwa osobistego przemawiają za tym, by podporządkować się ogólnym zasadom noszenia ubiorów zakry­wających ciało (odnosi się to zwłaszcza do kobiet).

Dla kobiet wskazanym jest nosić ubiór zakrywający włosy i szyję (chusta, szal). Zaleca się, w miarę możliwości zakupienie i używanie ubiorów miejscowych, by uniknąć zbędnego wyróżniania się z tłumu. Zbyt kuse spodnie, czy inne części garderoby są niedopuszczalne.

PRZYDATNE INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO AFGANISTANU

  • System bankowy Afganistanu jest w stadium organizacji. Karty bankowe ani czeki podróżne praktycznie nie są respektowane poza centrami dużych miast; powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w go­tówce (USD, EUR). W ostatnim czasie sytuacja pod tym względem uległą poprawie, jednak wciąż nie należy liczyć na możliwość korzystania z bezgotówkowych systemów płatności.
  • Urzędy i instytucje państwowe funkcjonują według lokal­ne­go kalendarza respektującego muzułmańskie święta religijne i dni wolne w piątki. Podczas ramadanu ich działalność jest ogra­niczona. W okresie tym od wschodu do zachodu słońca zabronione jest publiczne spożywanie posiłków i napojów oraz palenie tytoniu.
  • Podczas wykonywania zdjęć lub nagrań wideo należy zachować ostrożność. Choć większość Afgańczyków chętnie pozuje do zdjęć to jednak fotografowanie kobiet może prowadzić do kłopotów, a nawet do zagrożenia ze strony członków rodziny. Warto się upewnić czy dana osoba wyraża zgodę na fotografowanie. Władze utrzymują też zakaz fotografowania instalacji militarnych, budynków rządowych i siedzib członków administracji.
  • Praktycznie nie działają naziemne linie telefoniczne, jednakże dosyć dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej. Po przyjeździe warto zaopatrzyć się za niewielką opłatą w kartę prepaid jednego z 4 operatorów telefonii komórkowej.
  • W związku z drobiazgowymi kontrolami przy wylocie z Afganistanu, w przypadku zakupienia przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej lub historycznej niezbędne jest posiadanie poświadczenia nabycia tych przedmiotów w sposób legalny (np. rachunek oficjalnie działającego sklepu).

Mapa Afganistanu

Pogoda

{weather Kabul,Afghanistan}

Wakacje last minute i tanie wakacje

Dodaj komentarz

Portal turystyczny TravelHoliday.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi.
Korzystanie z Portalu Turystycznego TravelHoliday.pl i serwisu travel7.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace 

Reklama

Newsletter

Ten moduł wymaga komponentu Communicator
Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści zawartych w serwisie TravelHoliday.pl
TravelHoliday.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane do portalu w celu publikacji w serwisie.
Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Szczegóły dotyczące prowadzonej polityki wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.